Strona używa plików cookies więcej

Kandydaci / Studenci / Wydarzenia

Studiuj geologię i inżynierię geologiczną na UWr!

Jeśli jesteś pasjonatem gór, lubisz podróżować, a także interesujesz się pracą w laboratorium albo zastosowaniami metod komputerowych, a na maturze zdawałeś np. geografię, matematykę, biologię, chemię, fizykę i język obcy – pomyśl o studiach geologicznych! Trwa właśnie rekrutacja dodatkowa zarówno na geologię, studia stacjonarne I stopnia, jak i inżynierię geologiczną, studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie). Na kandydatów i kandydatki czeka aż 71 miejsc! Rejestracja w IRKA potrwa do 13 września. Jeśli jesteś ciekawy, co fajnego robią geologowie odwiedź dziś także naszego instagrama! Tam obszerna relacja!

Geologia to znacznie więcej niż tylko wiedza o skałach, minerałach i skamieniałościach. Geologia to z jednej strony teorie powstawania gór, kontynentów i oceanów oraz odtwarzania historii naszej planety, a z drugiej – to wszystko, co wiąże się z zaopatrzeniem w wodę i energię, ochroną środowiska i planowaniem przestrzennym. Współczesna geologia to także komputery, zaawansowane techniki poszukiwań i nowoczesne laboratoria.Na studiach geologicznych specjalizację możesz wybrać dopiero na studiach II stopnia. Nie oznacza to jednak braku możliwości indywidualnego rozwoju naukowego już teraz. Szeroka oferta przedmiotów fakultatywnych, ćwiczeń terenowych oraz opieka promotora pracy dyplomowej pozwolą Ci spersonalizować własną ścieżkę dydaktyczną, a w przyszłości świadomie wybrać specjalizację.Realizujemy wybrane kluczowe zajęcia laboratoryjne, praktyczne, warsztatowe i terenowe w trybie stacjonarnym z zachowaniem reżimu sanitarnego, w małych grupach.

Praktyki, ćwiczenia terenowe

Dużym atutem studiów geologicznych są ćwiczenia terenowe w atrakcyjnych rejonach kraju i za granicą m.in. Czechy, Austria. Zajęcia w terenie umożliwią Ci inne podejście do zdobywania wiedzy i nawiązywania kontaktów towarzyskich. Studenci biorą również udział w obozach naukowych i ekspedycjach w różne rejony świata (Spitzbergen, Grenlandia, Indonezja, Chile, Skandynawia, Cypr, Albania i inne). Specyficzna „terenowa” atmosfera studiów geologicznych to coś, czego warto doświadczyć.

Co po studiach

Zdobyta podczas studiów geologicznych wiedza umożliwi Ci podjęcie pracy przede wszystkim w różnych gałęziach przemysłu i usług związanych z wydobyciem i poszukiwaniem surowców naturalnych a także z budownictwem i ochroną środowiska. Absolwenci mogą także pracować w służbie geologicznej, administracji państwowej oraz wielu instytucjach badawczych.

Koła naukowe

Swoje zainteresowania poszerzysz w Studenckim Kole Naukowym Geologów. Pamiętaj, że jako student UWr możesz się rozwijać we wszystkich kołach naukowych i organizacjach studenckich, które Cię interesują, niezależenie od kierunku studiów. Na naszej uczelni działa ponad 170 kół naukowych!

Dlaczego jeszcze warto wybrać geologię na Uniwersytecie Wrocławskim?

 • Inicjatorem utworzenia ośrodka geologicznego we Wrocławiu był odkrywca złóż miedzi na monoklinie przedsudeckiej prof. Józef Zwierzycki.
 • Studenci w ramach wyjazdów z Studenckiego Koła Naukowego Geologów zwiedzają najciekawsze geologiczne miejsca na Ziemi. Przez ostatnie pięć lat odwiedzili m. in. Islandię, Filipiny, Grecję i Bułgarię, Ural (Rosja).
 • Studenci mają okazję odwiedzić najważniejsze kopalnie w Polsce (KGHM (miedź), Turów (węgiel brunatny), Nowy Ląd (gips i anhydryt), Pomorzany w Olkuszu (cynk i ołów), Kłodawa (sól).
 • Studenci mają zorganizowany system praktyk zawodowych i mogą zdobywać doświadczenie u przyszłych pracodawców w tym tak znaczących firm jak KGHM, Orlen, PGNiG itp.
 • Studenci mają dostęp do wysokiej klasy nowoczesnej aparatury badawczej (Skaningowe Mikroskopy Elektronowe, Spektrometr Ramana, Spektrometry masowe, Dyfraktometry rentgenowskie, chromatografy cieczowe i gazowe), która umożliwia specjalistyczne badania próbek środowiskowych (minerały, skały, wody).
 • W Instytucie funkcjonuje nowoczesne interdyscyplinarne laboratorium izotopowe wyposażone w unikatowe zestawy spektrometrów mas i chromatografy gazowe do wszechstronnych badań próbek geologicznych i środowiskowych.
 • Studenci uczą się wykorzystując kolekcje dwóch światowej klasy muzeów – Muzeum Geologicznego i Muzeum Mineralogicznego.
 • Cechuje nas indywidualne podejście do studenta. Każdy magistrant realizuje u nas zindywidualizowaną pracę dyplomową, pracuje indywidualnie z promotorem i ma dostęp do nowoczesnej aparatury badawczej.
 • W trakcie studiów umożliwiamy poznanie specyfiki pracy geologa od momentu pobrania próbki w terenie przez jej przygotowanie do badań, analizy, opracowanie uzyskanych danych, kończąc na opublikowaniu wyników.
 • Nasi studenci publikują swoje prace magisterskie w postaci artykułów naukowych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym.
 • Nasi absolwenci znajdują pracę na całym świecie i są cenionymi ekspertami nie tylko z zakresu geologii ale również ochrony środowiska i procesów zachodzących w środowisku. Oferty pracy wciąż spływają i czekają na absolwentów.
 • Nasi studenci już podczas studiów podejmują pracę w branży.
 • Instytut oferuje studentom wsparcie w badaniach naukowych, są oni wykonawcami w projektach naukowych, trójka z nich otrzymała Diamentowy Grant. Taki tryb pracy umożliwia poznanie specyfiki pracy geologa zarówno w przemyśle jak i w ośrodkach akademickich.
 • W trakcie studiów studenci odbywają ćwiczenia terenowe w najciekawszych przyrodniczo obszarach Polski, Europy i świata.
 • Oferujemy 4 poszukiwane na rynku pracy specjalności: Geologia poszukiwawcza, Hydrogeologia, Petrologia i mineralogia stosowana, Geochemia i gospodarka odpadami
 • W trakcie studiów uczymy z wykorzystaniem nowoczesnych i stosowanych w branży programów komputerowych np. Petrel, Microstation, AutoCad, GeoStar, ArcGIS, QGIS, VisualModflow i inne.
 • Nasi nauczyciele akademiccy to w większości praktycy mający doświadczanie w branży geologicznej i ochrony środowiska.
 • Mamy krasnala geologa, który rezyduje na podwórku instytutu.
 • Naszą geologię skończyła Anna German.

Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji na geologię i inżynierię geologiczną! Harmonogramy rekrutacji:

INŻYNIERIA GEOLOGICZNA
I stopnia stacjonarne (inżynierskie)

Limit miejsc – 40 (w tym NM-32, SM-2, MZ-5, C-1,)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
9.08.2021 r. 

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
13.09.2021

Postępowanie rekrutacyjne dla obywateli polskich z maturą zagraniczną i cudzoziemców
Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy zdalnie

14.09.2021 r., godz. 11.00 sala 212, II p.
Instytut Nauk Geologicznych
Pl. M. Borna 9, Wrocław

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
15.09.2021 r., godz. 15.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)

16, 17, 20.09.2021 r. w godzinach 10:00-14:00
Instytut Nauk Geologicznych
pl. M. Borna 9, Sekretariat ING – pokój 204, II piętro, te. 71 37 59 571
50 – 204 Wrocław

Składając komplet dokumentów, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest do złożenia dokumentu potwierdzającego przelew opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł.
 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
20.09.2021 r., godz. 15.00 


GEOLOGIA
I stopnia stacjonarne  

Limit miejsc – 31 (w tym NM-22, MZ-5, SM-2, C-2)

Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK
9.08.2021 r.

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłaty rekrutacyjnej (decyduje data wykonania przelewu)
13.09.2021 r.

Postępowanie rekrutacyjne dla obywateli polskich z maturą zagraniczną i cudzoziemców
Dla osób zainteresowanych istnieje możliwość przeprowadzenia rozmowy zdalnie

14.09.2021 r., godz. 12.00 sala 212, II piętro
Instytut Nauk Geologicznych
Pl. M. Borna 9, Wrocław

 Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
15.09.2021 r., godz. 15.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko termin wpływu na uczelnię)
16, 17, 20.09.2021 r. w godzinach 10:00-14:00
Instytut Nauk Geologicznych
pl. M. Borna 9, Sekretariat ING – pokój 204, II piętro
50 – 204 Wrocław

Składając komplet dokumentów, kandydat zakwalifikowany do przyjęcia zobowiązany jest do złożenia dokumentu potwierdzającego przelew opłaty rekrutacyjnej w kwocie 85 zł. 

Ogłoszenie listy przyjętych na studia
(w systemie IRK na indywidualnym koncie kandydata)
20.09.2021 r., godz. 15.00

Jak zarejestrować się na geologię i inżynierię geologiczną? Wejdźcie na www.irka.uni.wroc.pl, załóżcie konto (chyba że już je macie, to po prostu się zalogujcie), uzupełnijcie swoje dane osobowe i informacje o wykształceniu, wgrajcie zdjęcie do elektronicznej legitymacji studenckiej, zróbcie przelew na 85 zł za jeden kierunek na konto podane w IRK! Później wystarczy już tylko czekać na wyniki rekrutacji. Jeśli punktów rekrutacyjnych będzie wystarczająco dużo, żeby się zakwalifikować, 15 września w IRKA na swoim koncie przy kierunku zobaczycie status „zakwalifikowany” i będziecie proszeni o złożenie dokumentów (kopia świadectwa maturalnego i oryginał do wglądu, podanie wydrukowane z IRKA) w dniach 16, 17 i 20 września.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rekrutacji, skontaktuj się z Działem Nauczania 71 375 22 37, 71 375 22 55, albo bezpośrednio z sekretarzem komisji rekrutacyjnej na geologię i inżynierię geologiczną:

Sekretarz Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
tel. +48 71 375 9571
adam.wojtyna@uwr.edu.pl

Do zobaczenia w Instytucie Nauk Geologicznych!

Dodane przez: Agata Sałamaj

5 sie 2021

ostatnia modyfikacja: 5 sie 2021