Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Ludzie / Pracownicy / Studenci / Wydarzenia / 13 Czerwiec

Studium Generale – prof. Jan Harasimowicz i prof. Adam Jezierski

Studium Generale im. Profesora Jana Mozrzymasa zaprasza na wykład Profesora Jana Harasimowicza pt. Treści i funkcje ideowe Oratorium Marianum.

Podczas wykładu Profesor Adam Jezierski wykona utwory muzyki barokowej na organach Caspariniego.

Data: wtorek, 13 czerwca 2017, godz. 17.15
Miejsce: Oratorium Marianum (gmach główny, pl. Uniwersytecki 1)

Prof. Adam Jezierski, rektor UWr i prof. Jan Harasimowicz
Fot. Dominika Hull/UWr/CC BY 2.0

Wstęp wolny.

* * *

Jan Harasimowicz – historyk sztuki, specjalista w zakresie historii sztuki nowożytnej, sztuki renesansu i manieryzmu; profesor Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego; kierownik Zakładu Historii Sztuki Renesansu i Reformacji oraz dyrektor Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego; zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół historii nowożytnej sztuki i kultury śląskiej, historii sztuki krajów Europy Środkowowschodniej oraz teologii obrazu i problematyki związków sztuki z religią w okresie reformacji, kontrreformacji i nowożytnej konfesjonalizacji

Adam Jezierski – chemik specjalizujący się w fizykochemii nieorganicznej i spektroskopii molekularnej; profesor Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego; od 1 września 2016 roku rektor UWr; współorganizator Interdyscyplinarnego Seminarium Studium Generale im. Profesora Jerzego Mozrzymasa; zainteresowania naukowe koncentruje wokół strukturalnych zastosowań spektroskopii EPR, struktury elektronowej i molekularnej związków koordynacyjnych, chemii wolnych rodników, struktury defektów ciał stałych (m.in. minerałów), fizykochemii związków i procesów naturalnych (m.in. w glebie), biochemii i biofizyki błon komórkowych oraz chemii środowiska

Dodane przez: Monika Śliwa

7 Cze 2017

ostatnia modyfikacja: 14 Cze 2017