Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Pracownicy / Wydarzenia / 23 Maj

Studium Generale – wykład prof. Artura Błażejewskiego

Studium Generale im. Profesora Jana Mozrzymasa zaprasza na wykład Profesora Artura Błażejewskiego pt. Barbarzyńcy u bram Rzymu. Wielkie wędrówki ludów (IV i V wiek).

Data: wtorek, 23 maja 2017, godz. 17.15
Miejsce: sala im. J. Czekanowskiego (Katedra Antropologii UWr, ul. Kuźnicza 35)
Wprowadzenie do dyskusji: prof. dr hab. Jan Burdukiewicz, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, archeolog specjalizujący się w paleolicie w Europie, archeologii epoki kamienia.

Informacje o Studium Generale dostępne są na stronie www.studiumgenerale.uni.wroc.pl

Wstęp wolny.

Prof. Artur Błażejewski z UWr
Fot. archiwum prywatne

Artur Błażejewski – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego; archeolog specjalizujący się w archeologii Polski i powszechnej epoki żelaza oraz archeologii europejskiego Barbaricum; zainteresowania badawcze Profesora koncentrują się wokół zagadnień problematyki archeologii okresu przedrzymskiego, wpływów rzymskich i wędrówek ludów w Barbaricum; iteresuje się problematyką kontaktów barbarzyńców z Imperium Rzymskim, kontaktów interkulturowych w Barbaricum, zagadnieniami związanymi z obrządkiem pogrzebowym oraz demografią populacji starożytnych; zajmuje się również problemami eksploatacji środowiska w starożytności oraz warsztatowej produkcji ceramiki w prowincjach rzymskich i w Barbaricum

Dodane przez: Monika Śliwa

17 maja 2017

ostatnia modyfikacja: 25 maja 2017