Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Ludzie / Nauka / Pracownicy / Studenci / Wydarzenia / 28 Maj

Studium Generale – wykład Profesora Piotra Bilera oraz Profesora Grzegorza Karcha

Studium Generale im. Profesora Jana Mozrzymasa zaprasza na wykład prof. Piotra Bilera oraz prof. Grzegorza Karcha „Matematyka w biologii, biologia w matematyce”. Profesorowie opowiedzą o najprostszych środkach matematycznych użytecznych do opisu zjawisk biologicznych na przykładzie modeli populacji oraz o ideach matematycznych przydatnych do opisu zjawisk przyrodniczych takich jak morfogeneza, genetyka, ekologia z uwzględnieniem chemotaksji.

Zapraszamy we wtorek, 28 maja 2019 r. na godz. 17:15 do sali im. Czekanowskiego (Katedra Biologii Człowieka, ul. Kuźnicza 35).

Wstęp wolny.

* * *

Piotr Biler, profesor nauk matematycznych, specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych, układów dynamicznych; pracownik Instytutu Matematycznego na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr

Grzegorz Karch, profesor nauk matematycznych, specjalista w zakresie asymptotyki rozwiązań, równań różniczkowych cząstkowych; pracownik Instytutu Matematycznego na Wydziale Matematyki i Informatyki UWr; jeden z głównych twórców teorii nieliniowych równań pseudoróżniczkowych typu parabolicznego z dyfuzją L´evy’ego

Dodane przez: Monika Śliwa

22 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 30 maja 2019