Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Ludzie / Nauka / Pracownicy / Studenci / Wydarzenia / 4 Grudzień

Studium Generale – wykład Profesora Ryszarda Waksmunda

Studium Generale im. Profesora Jana Mozrzymasa zaprasza na wykład Profesora Ryszarda Waksmunda pt. „Literatura dziecięca dawniej i dziś”.

Data: wtorek, 4 grudnia 2018 r., godz. 17:15
Miejsce: sala im. Czekanowskiego (Katedra Biologii Człowieka, ul. Kuźnicza 35)
Wprowadzenie: dr hab. Dorota Michułka

Wstęp wolny.

* * *

Ryszard Waksmund, profesor nauk humanistycznych, folklorysta, historyk literatury, literatury dla dzieci, teorii i historii kultury; pracownik naukowy Zakładu Literatury Ludowej, Popularnej i Dziecięcej na Wydziale Filologicznym UWr oraz wrocławskiego Wydziału Lalkarskiego Akademii Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie; badacz piśmiennictwa dla dzieci i młodzieży w aspekcie historycznym (od oświecenia po wiek XX) i genologicznym (poezja, dramat, baśń, powieść, czasopiśmiennictwo, proza wspomnieniowa); zajmuje się także antropologią dzieciństwa

Dorota Michułka, dr hab. nauk humanistycznych, literaturoznawca, historyk literatury dziecięcej; pracownik naukowy Zakładu Metodyki Nauczania Języka i Literatury Polskiej na Wydziale Filologicznym; badaczka historii literatury, dydaktyki języka polskiego, literatury dla dzieci, kształcenia literacko- kulturowego, szkolnej recepcji literatury i kultury oraz edukacji humanistycznej w perspektywie socjo-kulturowej

Dodane przez: Monika Śliwa

4 Gru 2018

ostatnia modyfikacja: 6 Gru 2018