Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Stypendia dla wyjeżdżających

Jeszcze do 30 listopada studenci, którzy w semestrze letnim wyjeżdżają na uczelnie zagraniczne, mogą aplikować o stypendium w Studenckim Programie Stypendialnym. Wrocławskie Centrum Akademickie zaprasza do aplikowania. 

Kto może ubiegać się o stypendium?

O stypendium może ubiegać się student III roku lub lat wyższych, który:
1. studiuje na studiach jednolitych magisterskich, I oraz II stopnia w systemie studiów stacjonarnych na uczelniach publicznych i niepublicznych we Wrocławiu;
2. uzyskał prawo do studiowania na uczelni zagranicznej;
3. nie otrzymał stypendium w ramach Studenckiego Programu Stypendialnego dla studentów wyjeżdżających na studia za granicę.

Zasady przyznawania stypendium

Warunkiem koniecznym ubiegania się o stypendium przez studentów III roku i lat wyższych jest spełnienie następujących kryteriów:
1. uzyskanie prawa do studiowania na uczelni zagranicznej;
2. osiągnięcia w dziedzinie nauki.

Zasadniczym kryterium przy przyznawaniu stypendium dla studentów wyjeżdżających za granicę jest średnia ocen za ostatni ukończony semestr. Wysokość średniej uprawniającej do uzyskania stypendium jest zmienna i każdorazowo ustalana przez komisję stypendialną.

Okres pobierania stypendium

Stypendium przyznawane jest studentowi jednokrotnie w czasie trwania studiów na okres maksymalnie 9 miesięcy. Zmiana kierunku studiów po przyznaniu stypendium nie uprawnia do ponownego ubiegania się o stypendium.

Więcej na stronie WCA.

Dodane przez: Agata Kreska

22 lis 2021

ostatnia modyfikacja: 22 lis 2021