Strona używa plików cookies więcej

Studenci / Wydarzenia

Stypendia ministra dla naszych studentów

Nasze studentki i studenci otrzymali stypendia Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021! Serdecznie gratulujemy.

Rektorzy uczelni przedstawili Ministrowi 890 wniosków o przyznanie stypendium za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe na rok akademicki 2020/2021. Wnioski zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki. Przy ocenie danego osiągnięcia członkowie Zespołu kierowali się kryteriami określonymi w § 10 ust. 2 ww. rozporządzenia. W celu zapewnienia jednolitej i obiektywnej oceny, Zespół ustalił również wytyczne dotyczące sposobu oceny wniosków. Spośród 861 wniosków spełniających warunki otrzymania stypendium – Minister Edukacji i Nauki wyłonił grupę 362 studentów, którym przyznał stypendium. Studenci, którzy otrzymali stypendium, uzyskali co najmniej 10 pkt na 50 pkt.Wśród wyróżnionych znaleźli się studenci z Uniwersytetu Wrocławskiego:

Hubert Oskar Kasprzak (genetyka i biologia eksperymentalna)
Klaudia Magdalena Kurczaba (mikrobiologia)
Joanna Kwapień (muzykologia)
Antonina Panek (psychologia)
Kacper Albin Prokop (chemia medyczna)
Karolina Anna Tarnowska (psychologia)
Klara Paulina Walkowicz (prawo)
Alan Żukowski (międzyobszarowe studia indywidualne)

Gratulujemy! Więcej szczegółów znajduje się na stronie ministerstwa.

Dodane przez: Agata Sałamaj

23 Lut 2021

ostatnia modyfikacja: 24 Lut 2021