Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Studenci

Stypendia naukowe rektora – trwa nabór

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego z dniem 31 lipca 2018 r. ogłasza rozpoczęcie naboru kandydatów do stypendiów naukowych finansowanych z własnego funduszu stypendialnego. Stypendia przyznawane i wypłacane są na zasadach określonych w Zarządzeniu Nr 94 /2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 05.07.2018 r.

W roku 2018 własny fundusz stypendialny wynosi 300 000 zł i przeznaczony jest na finansowanie:

1) stypendiów naukowych dla pracowników, doktorantów oraz studentów Uniwersytetu Wrocławskiego pozyskujących oraz realizujących projekty naukowo-badawcze finansowane ze środków zewnętrznych,

2) stypendiów naukowych dla studentów I roku studiów stacjonarnych będących laureatami olimpiad przedmiotowych, którzy zostali przyjęci na studia w Uniwersytecie Wrocławskim na podstawie Uchwały Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie zasad przyjmowania laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkurów ogólnopolskich na studia w Uniwersytecie Wrocławskim.

Wzór, termin  i miejsce składania wniosków:

– Wniosek o przyznanie stypendium naukowego Rektora UWr  stanowi wzór Nr 1 do Zasad Przyznawania stypendiów naukowych w Uniwersytecie Wrocławskim finansowanych z własnego Funduszu Stypendialnego

Wnioski składają TYLKO kandydaci (pracownicy, doktoranci, studenci)  do stypendium z tytułu pozyskiwania i realizacji projektów badawczych finansowanych ze środków zewnętrznych,

–  Termin składania wniosków: od 31.07.2018 r. do 15.10.2018 r.

– Wnioski o przyznanie stypendium naukowego można złożyć w Dziale Badań Naukowych,  Budynek B Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Kuźnicza 46-47, I piętro, pokój 101.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

31 Lip 2018

ostatnia modyfikacja: 19 Paź 2018