Strona używa plików cookies więcej

Podstawową formą pomocy materialnej dla studentów stacjonarnych i niestacjonarnych są stypendia. Ich otrzymanie jest uzależnione od wyników w nauce lub od sytuacji finansowej w rodzinie studenta. Wysokość stypendium i próg dochodowy, od którego zależy kwota stypendium, określane są co roku w zarządzeniu rektora.

Studenci z niepełnosprawnością, posiadający właściwe orzeczenie, mogą ponadto skorzystać ze stypendium, bez względu na wysokość dochodu w rodzinie.

W szczególnie trudnej sytuacji losowej i materialnej każdy student naszej uczelni może starać się o zapomogę, czyli jednorazowe świadczenie pieniężne  w wysokości do 1000 zł.

Motywacją do nauki są stypendia rektora dla najlepszych studentów i stypendia ministra za wybitne osiągnięcia w nauce.

Szczegółowych informacji na temat świadczeń pomocy materialnej udzielają dziekanaty.

Fot. Mario Antonio Pena Zapatería/Flickr/CC BY-SA 2.0