Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Pracownicy / Wydarzenia

Święto Uniwersytetu Wrocławskiego i Święto Nauki Wrocławskiej

15 listopada tradycyjnym odśpiewaniem Gaude Mater Polonia rozpoczęło się w Oratorium Marianum Święto Uniwersytetu Wrocławskiego.

W przemówieniu otwierającym uroczystość rektor UWr profesor Adam Jezierski podkreślił, że Uniwersytet szczyci się swoją historią, ale musi być zawsze młody, a jest młody wtedy, kiedy prowadzi najbardziej nowoczesne badania naukowe i kiedy ma wciąż nowych studentów. Wspomniał o odbywającym się odbiorze konserwatorskim znacznej części Auli Leopoldyńskiej po remoncie. – Pojawiło się ponownie osiem portretów w wielkich pięknych ramach. Wszystko zostało odnowione, a ławy profesorskie zamontowane – mówił rektor.

Zwrócił również uwagę na zadania, jakie stawia przed społecznością akademicką ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. – Przed nami wielkie zadania. Większość z państwa wie, jakie obowiązki narzuca na nas nowa ustawa. My próbujemy te wszystkie obowiązki wykonać i przy okazji dokonać gruntownej reformy Uniwersytetu. W różny sposób jest odbierana ta reforma. Natomiast jest to okazja do samooceny. Do zbadania naszej sytuacji pod względem naukowym i dydaktycznym – tłumaczył rektor. Dodał, że Uniwersytet Wrocławski startuje do grona uczelni badawczych i w tej chwili spełnia wszelkie wymogi. Dziękował również wszystkim pracownikom zaangażowanym w realizowanie przepisów Ustawy na Uniwersytecie Wrocławskim.

Po przemówieniu rektora przyszedł czas na wręczenie krzyży zasługi pracownikom Uniwersytetu Wrocławskiego, które nadał im prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki odznaczeni zostali: profesor Wojciech Kunicki z Instytutu Filologii Germańskiej oraz profesor Krystyna Sawicka z Katedry Prawa Finansowego. Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki otrzymał doktor habilitowany Janusz Przesławski z Instytutu Fizyki Doświadczalnej. Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki otrzymali: doktor habilitowana Joanna Dyduch z Katedry Studiów Europejskich, profesor Joanna Nowosielska-Sobel z Instytutu Historycznego oraz doktor Paweł Socha z Instytutu Biologii Środowiskowej.

Medalami Komisji Edukacji Narodowej zostało uhonorowanych 17 pracowników UWr. Wręczono również Medale za Długoletnią Służbę.

Senat Uniwersytetu Wrocławskiego w uznaniu szczególnych zasług przyznał Medal Uniwersytetu Wrocławskiego doktorowi Andreasowi Lawatemu.


Andreas Lawaty to historyk, bibliograf i slawista, zasłużony ambasador kultury i literatury polskiej w Niemczech. W latach 1982-1997 zastępca Karla Dedeciusa w Niemieckim Instytucie Kultury Polskiej w Darmstadt, a w latach 2002-2010 dyrektor Nordost-lnstitut w Lüneburgu. Redaktor naukowy wydawanej pod patronatem Karla Dedeciusa 50-tomowej panoramy dziejów literatury polskiej „Polnische Bibliothek”. Fundamentalną zasługą Andreasa Lawatego dla badania i poznania dziejów stosunków polsko-niemieckich jest przygotowanie i wydanie czterotomowego epokowego dzieła bibliograficznego „Deutsch-polnische Beziehungen in Geschichte und Gegenwart. Bibliographie.“.

Doktor Andreas Lawaty współpracę z Uniwersytetem Wrocławskim rozpoczął w latach 80-tych, zapraszając do konsultacji nad programem serii „Polnische Bibliothek” polonistów Mieczysława Klimowicza i Czesława Hernasa oraz germanistów Mariana Szyrockiego oraz Gerarda Koziełka. Czesławowi Hernasowi powierzył także opracowanie tomu „Polnischer Barock”, a Mariana Szyrockiego zaprosił do współautorstwa wydanej przez siebie elitarnej Księgi Pamiątkowej „Suche die Meinung. Karl Dedecius dem Übersetzer und Mittler zum 65. Geburtstag”.

Nawiązane kontakty z wrocławskim środowiskiem filologicznym owocowały w kolejnych latach zapraszaniem przez doktora Lawatego licznych z tego grona osób do współpracy w wydawanej przez niego serii „Veröffentlichungen des Deutschen Polen-lnstituts Darmstadt”. Współautorami i współredaktorami jej poszczególnych tomów zostało w ten sposób około tuzina uniwersyteckich germanistów, polonistów, historyków i socjologów.

Nowy rozdział we współpracy Andreasa Lawatego z Uniwersytetem Wrocławskim otworzyło rozpoczęcie działalności Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy’ego Brandta, z którym współpracuje do dzisiaj.


W dowód uznania dla działalności na rzecz Uniwersytetu Wrocławskiego Medal Pamiątkowy odebrał Jan Chorostkowski, konsul honorowy Republiki Bułgarii we Wrocławiu, donator UWr.

Przyznane zostały również nagrody rektorskie za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne uzyskane w 2017 roku. Uhonorowane zostały także osoby szczególnie zasłużone w zdobywaniu grantów i realizacji projektów naukowych na Uniwersytecie Wrocławskim.

Nagrody marszałka województwa dolnośląskiego w projekcie „Najlepszy Dyplom Roku” przyznawane są za wyróżniającą się pracę magisterską, bardzo dobre wyniki w nauce oraz inną działalność naukową. Odebrali: Karolina Mojsa, absolwentka kierunku chemia na Wydziale Chemii, Ewa Pilarczyk, absolwentka kierunku biologia na Wydziale Nauk Biologicznych oraz Michał Małysz, absolwent kierunku geografia na Wydziale Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska.

Ponadto w 12. konkursie na publikację książki w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego miano złotej książki roku 2018 uzyskała praca profesora Wojciecha Browarnego z Instytutu Filologii Polskiej pt. „Historie odzyskane. Literackie dziedzictwo Wrocławia i Dolnego Śląska”.

W tym samym dniu, w ramach obchodów Święta Nauki Wrocławskiej, złożono kwiaty pod Pomnikiem Martyrologii Profesorów Lwowskich, pod Tablicą Upamiętniającą Profesorów Krakowskich Więzionych we Wrocławiu w 1939 roku, mieszczącą się przy ul. Sądowej oraz pod Tablicą Upamiętniającą Profesorów Krakowskich Więzionych we Wrocławiu w 1939 roku, mieszczącą się przy ul. Kleczkowskiej/Reymonta.

Późnym popołudniem w Oratorium Marianum odbyło się również Otwarte Posiedzenie Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, na którym wręczono Nagrody KRUWiO im. Profesora Józefa Dudka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego profesorowi Tadeuszowi Lutemu. Nagrodę KRUWiO za szczególne działania w środowisku odebrał Rafał Dutkiewicz.

Wręczono również dyplomy laureatom Studenckiego Programu Stypendialnego – Stypendium dla doktoranta.

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

16 Lis 2018

ostatnia modyfikacja: 27 Lis 2018