Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Święto Uniwersytetu

Rektor i Senat serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Święta Uniwersytetu Wrocławskiego do Oratorium Marianum w dniu 15 listopada. Początek o godzinie 12.00. Podczas uroczystości nadany zostanie tytuł doktora honoris causa Profesorowi Yukihiro Ozakiemu z Uniwersytetu w Osace, światowej sławy specjaliście w dziedzinie spektroskopii, chemii analitycznej i chemometrii.

Program uroczystości:

Wystąpienie Rektora Adama Jezierskiego

Wręczenie odznaczeń państwowych i resortowych

Nadanie tytułu doktora honoris causa Profesorowi Yukihiro Ozakiemu

Wręczenie Medalu Uniwersytetu Wrocławskiego Profesor Maryli Laurent-Zielińskiej

Wręczenie nagród rektora

Wręczenie nagród Marszałka Województwa Dolnośląskiego laureatom projektu „Najlepszy Dyplom Roku”

Wręczenie nagrody rektora w konkursie na wydanie książki w Złotej Serii Uniwersytetu Wrocławskiego

Wystąpienie przedstawiciela studentów

Profesor Yukihiro Ozaki urodził się w 1949 roku w Osace. Studia wyższe ukończył w 1975 roku, a trzy lata później został doktorem nauk chemicznych na Uniwersytecie w Osace. Kolejnym etapem był dwuipółletni staż w National Research Council of Canada. Po powrocie ze stażu został zatrudniony na Jikei University School of Medicine w Tokio. Jego kariera naukowa przyśpieszyła w 1989 roku, kiedy to przeniósł się do Kwansei Gakuin University. Prof. Ozaki przez wiele lat był dziekanem School of Science and Technology, a przez ostatnie pięć lat był prorektorem Kwansei Gakuin University.

Profesor Ozaki jest światowej sławy specjalistą w dziedzinie spektroskopii, chemii analitycznej i chemometrii. Jego pionierskie badania uczyniły spektroskopię w zakresie bliskiej podczerwieni oraz dwuwymiarową analizę korelacyjną ważnymi narzędziami do badania struktury i oddziaływań międzycząsteczkowych. W jego laboratorium opracowano nowe typy przyrządów badawczych. Działalność naukowa prof. Ozaki stanowi pomost pomiędzy badaniami teoretycznymi i zastosowaniami praktycznymi. Współpracuje on z wieloma ośrodkami naukowymi na całym świecie, między innymi z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. Owocem tej wciąż trwającej współpracy jest ok. 80 wspólnych publikacji oraz kilka staży postdoktorskich.

Jest współautorem 1200 publikacji naukowych, cytowanych ponad 20 tysięcy razy (wskaźnik Hirscha 70), członkiem wielu towarzystw naukowych i komitetów redakcyjnych, wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukową. W 1999 roku otrzymał Złoty Medal Uniwersytetu Wrocławskiego, w 2016 roku Uniwersytet Jagielloński nadał mu godność Doktora Honoris Causa, a w 2018 roku Rząd Japoński uhonorował go Medalem z Purpurową Wstęgą.

Dodane przez: Agata Sałamaj

14 Lis 2019

ostatnia modyfikacja: 17 Lis 2019