Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Szczepienia dla osób 65-69

Rząd rozszerzył możliwość szczepienia nauczycieli akademickich o pracowników w wieku 65-69 lat. W związku z tym rektor Uniwersytetu Wrocławskiego utworzył możliwość rejestracji tych osób w ramach II tury na szczepienia przeciwko COVID-19.

Zatem obecnie mogą zarejestrować się następujące osoby:

  • nauczyciele akademiccy oraz osoby prowadzące zajęcia ze studentami na podstawie umów cywilnoprawnych urodzeni po 31 grudnia 1951 r. a przed 1 stycznia 1956 r.,
  • nauczyciele akademiccy, doktoranci prowadzący zajęcia ze studentami oraz osoby prowadzące zajęcia ze studentami na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy nie zapisali się na szczepienie w terminie 12-19 lutego 2021 r., a byli do tego uprawnieni i nie zostali zgłoszeni do szczepień przez inną uczelnię,
  • nauczyciele akademiccy, doktoranci prowadzący zajęcia ze studentami oraz osoby prowadzące zajęcia ze studentami na podstawie umów cywilnoprawnych, którzy dokonali rejestracji na szczepienie w I turze, ale z przyczyn losowych nie mogli (nie mogą) stawić się na szczepienie w wyznaczonym terminie.

Zainteresowani szczepieniem przeciwko COVID-19 proszeni są o dokonanie rejestracji na szczepienie w dniach od 1 marca 2021 r. do 3 marca 2021 r. do godz. 15:00, za pośrednictwem formularza, który znajduje się pod linkiem:

https://uni.wroc.pl/covid-nauczyciele-akademiccy/

Szczepienia przeciwko COVID-19 realizowane będą przez:

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Jana Mikulicza-Radeckiego, ul. Skłodowskiej-Curie 50-52, 50-369 Wrocław.

Od razu uspokajamy. Szczepionek na COVID 19 nie zabraknie. Wszyscy pracownicy zgłoszeni do szczepień zostaną nimi objęci. Ci z Państwa, którzy nie dostali jeszcze sms-a z informacją o terminie szczepienia, otrzymają wiadomość w najbliższym czasie. Prosimy o chwilę cierpliwości. Ci, którzy z różnych przyczyn nie zgłosili się na szczepienie lub musieli je przełożyć, mogą zgłosić się raz jeszcze do 3 marca, do godz. 15.00.

Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego przypomina, że nie ma możliwości zmiany raz wyznaczonego terminu szczepienia, ani zmiany miejsca jego wykonania.

Potwierdzeniem zakwalifikowania Państwa do szczepienia przeciwko COVID-19 jest wygenerowane skierowanie, które znajdą Państwo na Indywidulnym Koncie Pacjenta dostępnym na stronie www.pacjent.gov.pl.

Szczepienia realizowane będą w kolejności alfabetycznej osób zakwalifikowanych a informacja o terminie i godzinie szczepienia (pierwszej i drugiej dawki) przekazywana będzie poprzez sms i e-mail na numer telefonu oraz adres e-mail podane w formularzu rejestracyjnym.

Na szczepienie przeciwko COVID-19 należy każdorazowo stawić się z dowodem osobistym oraz wydrukowanym i wypełnionym (w zakresie danych osobowych i pytań wstępnych) formularzem znajdującym się poniżej w zalączniku. Informacje o tym, jak należy przygotować się do szczepienia także się tam znajdują.

Rektor wprowadził także obowiązek informowania koordynatora ds. COVID-19 – Dyrektora Generalnego o fakcie rezygnacji  ze szczepienia na adres e-mail: dyrektor.generalny@uwr.edu.pl

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. 71-375-24-89.

Dodane przez: Tomasz Sikora

1 mar 2021

ostatnia modyfikacja: 5 mar 2021