Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Szczepienia dla pracowników administracyjnych urodzonych w latach 1952-1961

W niedzielę 11 kwietnia 2021 r. odbędą się szczepienia dla pracowników administracji Uniwersytetu Wrocławskiego urodzonych w latach 1952-1961, którzy dokonali zapisu na szczepienie w marcu bieżącego roku.

Szczepienia przeciwko COVID-19 realizowane będą przez:
Uniwersytecki Szpital Kliniczny
im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Skłodowskiej-Curie 50-52
50-369 Wrocław

Uwaga! Nie ma możliwości zmiany raz wyznaczonego terminu szczepienia ani zmiany miejsca jego wykonania.

Potwierdzeniem zakwalifikowania Państwa do szczepienia przeciwko COVID-19 jest wygenerowane skierowanie, które znajdą Państwo na Indywidulanym Koncie Pacjenta dostępnym na stronie www.pacjent.gov.pl. Szczepienia realizowane będą w kolejności alfabetycznej osób zakwalifikowanych, a informacja o terminie i godzinie szczepienia (pierwszej i drugiej dawki) przekazywana będzie poprzez sms i e-mail na numer telefonu oraz adres e-mail podane w formularzu rejestracyjnym.

Na szczepienie przeciwko COVID-19 należy każdorazowo stawić się z dowodem osobistym oraz wydrukowanym i wypełnionym (w zakresie danych osobowych i pytań wstępnych) formularzem stanowiącym Załącznik Nr 1 do Komunikatu znajdującego się poniżej wraz z informacjami o tym, jak należy przygotować się do szczepienia.

Wprowadzony został obowiązek informowania koordynatora ds. COVID-19 – Dyrektora Generalnego o fakcie rezygnacji ze szczepienia na adres e-mail: dyrektor.generalny@uwr.edu.pl.

Wszelkich informacji w tej sprawie udziela Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej – tel. 71-375-24-89.

Dodane przez: Aleksandra Draus

8 kw. 2021

ostatnia modyfikacja: 23 cze 2021