Strona używa plików cookies więcej

29 maja 2019 roku powołano szkołę doktorską Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli zorganizowaną formę kształcenia doktorantów. Kształcenie doktorantów w poszczególnych dyscyplinach będzie odtąd odbywało się w kolegiach doktorskich tworzonych w ramach szkoły doktorskiej na wydziałach właściwych dla odpowiednich rad dyscyplin naukowych.

W załącznikach znajdą Państwo akty prawne regulujące działalność szkoły doktorskiej.