Strona używa plików cookies więcej

29 maja 2019 roku powołano szkołę doktorską Uniwersytetu Wrocławskiego, czyli zorganizowaną formę kształcenia doktorantów. Kształcenie doktorantów w poszczególnych dyscyplinach będzie odtąd odbywało się w kolegiach doktorskich tworzonych w ramach szkoły doktorskiej na wydziałach właściwych dla odpowiednich rad dyscyplin naukowych.

W załącznikach znajdą Państwo akty prawne regulujące działalność szkoły doktorskiej.

rekrutacja

  1. zarządzenie rektora nr 32 (2020) w sprawie limitów przyjęć w roku akademickim 2020/2021 PDF 194 KB
  2. uchwała Senatu nr 08 (2020) w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 PDF 415 KB
  3. uchwała Senatu nr 22 (2020) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 PDF 149 KB
  4. Oświadczenie kandydata do Szkoły Doktorskiej RTF 68 KB
  5. Declaration of the candidate for the Doctoral School ODT 11 KB
  6. zarządzenie nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2020/2021 PDF 390 KB
  7. zarządzenie nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRKa), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok kształcenia w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, w roku akademickim 2020/2021 PDF 103 KB
  8. zarządzenie nr 96/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zasad wynagradzania za udział w pracach komisji rekrutacyjnych przeprowadzających postępowanie rekrutacyjne do Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na studia rozpoczynające się w roku akademickim 2020/2021 PDF 55 KB