Szkolenia Biura Obsługi Projektów

Biuro Obsługi Projektów oraz prorektorka ds. projektów i relacji międzynarodowych dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr zapraszają pracowników naukowych oraz doktorantów do wzięcia udziału w serii szkoleń dotyczących aplikowania w konkursach krajowych i zagranicznych.