Strona używa plików cookies więcej

Oferujemy m.in. zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: otwarte popularnonaukowe wykłady organizowane na terenie poszczególnych wydziałów, zamawiane bezpłatne lub płatne wykłady (także organizowane w szkołach), lekcje pokazowe, warsztaty, prezentacje i wycieczki po laboratoriach, jak również kursy językowe i kursy przygotowujące do matury prowadzone przez nauczycieli akademickich.

Szkołom ponadgimnazjalnym proponujemy dwa rodzaje prezentacji oferty edukacyjnej UWr: prezentację w gmachu głównym uczelni (połączoną ze zwiedzaniem jego zabytkowych pomieszczeń) lub prezentację oferty na terenie danej szkoły.

Uniwersytet Wrocławski przygotował także oferty dla nauczycieli i doradców zawodowych.

Fot. Dominika Hull/UWr/CC BY 2.0