Strona używa plików cookies więcej

Nauka / 17 Styczeń – 17 Maj

Sztuka starożytnego Egiptu pod Filarem

Od 17 stycznia 2017 r. w Sali pod Filarem w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego (pl. Uniwersytecki 1) będzie można oglądać wystawę poświęconą sztuce kraju faraonów. Wśród eksponatów m.in. odlewy gipsowe najpiękniejszych zabytków egipskich, mumia wrocławskiej „księżniczki”, a także unikatowe egzemplarze publikacji z wyprawy Napoleona do Egiptu. Zapraszamy na wernisaż 17 stycznia o godz. 12.00. Wstęp wolny!

Cywilizacja starożytnego Egiptu, której początki sięgają V tysiąclecia p.n.e., przez wieki fascynowała i wywierała wpływ na kulturę innych krajów. Jej unikatowy charakter wynikał przede wszystkim z położenia geograficznego oraz warunków naturalnych panujących w kotlinie i delcie Nilu. Przejawem rozwoju kultury faraonów była sztuka, która do dnia dzisiejszego fascynuje i budzi podziw, choć niekiedy jest niezwykle trudna do zrozumienia.

Początki naukowego i systematycznego zainteresowania kulturą faraonów związane były z wyprawą Napoleona do Egiptu w latach 1798–1801. Jej efektem było pozyskanie licznych eksponatów oraz sporządzenie dokumentacji opisowej i rysunkowej, która stała się podstawą dla dalszych studiów. Dotyczyły one przede wszystkim architektury, sztuki i kultury materialnej, gdyż pismo, jak się później okazało, łączące te wszystkie elementy, nadal pozostawało niezrozumiałe. Dopiero w 1822 r. Jean-François Champollion odkrył klucz do odczytania hieroglifów, co pozwoliło zrozumieć charakter odkrywanej kultury. W rezultacie nieme dotychczas monumenty „przemówiły”, co wyraźnie wpłynęło na dalszy rozwój badań terenowych i gabinetowych. Ich efektem było powstanie nowych kolekcji muzealnych. Wraz z nimi często tworzono zbiory kopii, będące podstawą dalszych studiów i analiz. Odlewy gipsowe zabytków wykonywane w dużych ośrodkach prowadzących prace terenowe, trafiały na kolejne uniwersytety, dając początek nowym kolekcjom.

Twórcą pierwszego Muzeum we Wrocławiu był Johann Gustav Gottlieb Büsching. Kolekcja obejmowała zarówno zabytki pochodzące z wykopalisk prowadzonych na terenie Śląska, jak i obiekty pozyskane w odległych krajach z kręgu kultur orientalnych i antycznych. Od samego początku w Muzeum gromadzone były również gipsowe kopie. Duża część tej kolekcji znajduje się obecnie w zbiorach Uniwersytetu Wrocławskiego. Wśród nich wymienić należy przede wszystkim odlewy gipsowe najwspanialszych zabytków egipskich, takie jak przykłady sztuki okresu amarneńskiego (popiersie Nefertiti czy głowa faraona Echnatona), relief z grobowca Merenptaha w Dolinie Królów oraz pełnoplastyczny wizerunek Taharki, władcy okresu kuszyckiego. Zgromadzone obiekty pozwalają prześledzić rozwój sztuki egipskiej od czasów Starego Państwa aż po okres ptolemejski.

Eksponaty prezentowane w Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego na wystawie Sztuka starożytnego Egiptu ukazują kunszt starożytnych artystów zarówno w kontekście rzeźby, jak i reliefu. Towarzyszy im mumia wrocławskiej „księżniczki” – młodej dziewczyny, która żyła około 2500 lat temu, a do Wrocławia przywieziona została pod koniec XVI wieku i obecnie jest przechowywana w zbiorach Muzeum Człowieka. Ponadto na wystawie prezentowane będą unikatowe egzemplarze Description de l`Égypte, publikacji będącej wynikiem badań i obserwacji poczynionych przez grupę naukowców, którzy brali udział w ekspedycji Napoleona do Egiptu. Dzieło to przechowywane jest w Oddziale Zbiorów Graficznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. Wystawę w Sali pod Filarem będzie można zwiedzać do 17 maja 2017 r. w godzinach otwarcia Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego tj. przez cały tydzień z wyjątkiem środy w godz. 10.00–16.00.

Patryk Chudzik, Instytut Archeologii

Dodane przez: Kamilla Jasińska

10 Sty 2017

ostatnia modyfikacja: 11 Kwi 2017