Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Tadeusz Różewicz i Niemcy

9 października przypada 100. rocznica urodzin Tadeusza Różewicza. Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. W. Brandta  Uniwersytetu Wrocławskiego postanowiło włączyć się w rocznicowe obchody wystawą pt. „Tadeusz Różewicz (1921-2014) i Niemcy” – a stało się tak nie bez powodu. Już wcześniej w Centrum były prowadzone badania, a ostatnio także prace edycyjne eksplorujące ten temat. Warto tu wspomnieć chociażby wydaną cztery lata temu dwutomową edycję korespondencji Tadeusza Różewicza z jego być może najważniejszym tłumaczem, Karlem Dedeciusem, która pod red. Andreasa Lawaty’ego i prof. Marka Zybury, kierownika Katedry Literatury i Kultury Niemiec CSNE, ukazała się nakładem krakowskiej oficyny „Universitas”.

Pokaźną część wystawy stanowią niepublikowane dotąd materiały archiwalne – zdjęcia, listy, fragmenty manuskryptów – oraz wspomnienia jego niemieckich tłumaczy i przyjaciół. Wśród tych pierwszych znajdziemy pierwszy garnitur niemieckiej slawistyki i najznakomitszych tłumaczy literatury polskiej – by wymienić tu tylko nazwiska prof. Heinricha Olschowsky’ego, prof. Aloisa Woldana, wspomnianego Karla Dedeciusa, Henryka Bereskę czy – wśród przedstawicieli młodszego pokolenia – Bernharda Hartmanna. Do grona jego przyjaciół zaliczali się poeci Hans Magnus Enzensberger, Ernst Jandl czy Michael Krüger – a także autor poświęconego Różewiczowi wiersza pt. „Ktoś z Radomska” – Günter Grass.

Ów „ktoś z Radomska” należał do nielicznych polskich pisarzy powojennych, którzy byli czytani w wielu krajach i wielu językach. Jednak chyba nigdzie nie znalazł Różewicz tak wielu, tak wiernych i tak sumiennych czytelników, jak w krajach języka niemieckiego. Czytelników, którzy – jak Michael Krüger – byli go skłonni nazywać „naszym nauczycielem Tadeuszem”. O skali jego recepcji nad Łabą, Renem i Dunajem oraz o osobach, które utorowały drogę Tadeusza Różewicza do niemieckiej publiczności literackiej opowiada niniejsza wystawa.

Tutaj znaleźć można katalog wystawy: http://www.wbz.uni.wroc.pl/images/stories/wydarzenia_2021/e-Katalog_Różewicz_PL.pdf

TADEUSZ RÓŻEWICZ (1921-2014) I NIEMCY

Kurator: Krzysztof Ruchniewicz

Autorzy tekstów: Andreas Lawaty, Piotr Przybyła, Marek Zybura

Konsultant: Jan Stolarczyk

Tłumaczenie na język niemiecki: Sonja Stankowski

Opracowanie graficzne: Agnieszka Czyrnek

Wystawa została zrealizowana ze wsparciem finansowym JM Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysława Wiszewskiego oraz Konsula Generalnego RFN we Wrocławiu Hansa Jörga Neumanna.

Patronat honorowy: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk

Wystawę można oglądać na ul. Kuźniczej we Wrocławiu. Jest ona czynna do 25 października 2021 r., następnie będzie prezentowana w Dreźnie. 

Dodane przez: Agata Kreska

12 paź 2021

ostatnia modyfikacja: 12 paź 2021