Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia / 17–18 Wrzesień

Teatr jako narzędzie indoktrynacji – konferencja

Instytut Filologii Romańskiej we współpracy z Muzeum Teatru im. Henryka Tomaszewskiego zaprasza w dniach 17-18 września na obrady konferencji naukowej pt. Théâtre, lieu d’affrontement politique et social, du «Cid» à «Hernani» (1638-1830). Konferencja odbywać się będzie w całości w języku francuskim.

Teatr, który był jedną z ulubionych rozrywek ludzi już w czasach starożytnych, w wieku XVII staje się coraz częściej areną politycznej i społecznej indoktrynacji widzów – kolejni władcy zdają sobie coraz bardziej sprawę, że za pomocą tego medium, mogą wpływać na postawy swoich poddanych, co skwapliwie wykorzystują. Teatr wykorzystywany jest często jako narzędzie do budowania wizerunku monarchów i możnych, którzy hojnie wspomagają tworzenie tych instytucji, a także stają się mecenasami licznych dramatopisarzy. Znamienny jest tu przypadek Francji pod rządami Ludwika XIV, pod którego auspicjami i na którego cześć i chwałę działać będzie założona w roku 1680 roku.

Trend ten najpierw wpisuje się w klasycystyczną doktrynę „podobać się i pouczać”, a później w oświeceniowe hasło „uczyć, bawiąc”. Widać więc wyraźnie przesunięcie w czasie akcentów: teatr coraz mniej staje się rozrywką, a coraz bardziej – swego rodzaju szkołą. Szkołą – warto podkreślić – w zasadzie demokratyczną, gdyż aby skorzystać z oferowanych przez nią „nauk” wystarczy jedynie opłacić bilet wstępu, co nie jest bez znaczenia w czasach, w których zdecydowana większość Europejczyków była nadal analfabetami. Ten teatralny dydaktyzm będzie stawał się w czasie coraz ważniejszy dla władz, dla społecznych ruchów reformatorskich, i coraz bardziej światłych dramatopisarzy – dzięki spektaklom ich idee będą mogły szybko rozprzestrzeniać się. Zaś w czasie Rewolucji Francuskiej teatr stanie się jednym z najważniejszych nośników nowych wartości i idei.

Znamienici uczestnicy konferencji będą starali się ukazać, w jaki sposób i w jakich celach na przestrzeni lat 1638-1830 wykorzystywano teatralne medium. Takie historyczne ujęcie tego zagadnienia wykaże z całą pewnością, że wykorzystywanie sceny do celów propagandowych i ideologicznych nie jest wcale wymysłem czasów współczesnych. Że ścieranie się poglądów jest istotą teatru, w którym reżyser i aktorzy usiłują ukazać na scenie wyobrażony świat idei, nierzadko występując przeciw zastanym tradycjom i konwenansom społecznym.

– Tomasz Wysłobocki,

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

13 Wrz 2018

ostatnia modyfikacja: 18 Wrz 2018

Program konferencji