Strona używa plików cookies więcej

Uczelnia nie nabywa praw majątkowych do twórczości studentów i doktorantów, z wyjątkiem przypadku, gdy została zawarta wyraźna umowa pomiędzy uczelnią a twórcą rozwiązania innowacyjnego.

Studenci i doktoranci mają jednak obowiązek informowania uczelni o wynikach badań naukowych lub prac rozwojowych oraz know-how związanym z tymi wynikami.

Uniwersytet Wrocławski utrzymuje w poufności treść przekazanych i przechowywanych zgłoszeń.

Zgłoszenie nie stanowi zobowiązania do przeniesienia praw na Uniwersytet Wrocławski.

 Uczelnia może wystąpić z propozycją nabycia wyniku  i jego komercjalizacji. Może również udzielić pomocy (odpłatnie lub nieodpłatnie w zamian za część udziałów w prawie do wyniku) twórcy niepracowniczego wyniku pracy intelektualnej w zarządzaniu tym wynikiem