Strona używa plików cookies więcej

Prace badawczo – rozwojowe to coraz powszechniejszy element prowadzenia badań naukowych, które przynoszą pracownikom naukowym wymierne korzyści. W rezultacie prac badawczo –  rozwojowych zyskują zarówno pracownicy, uczelnia jak i przedsiębiorcy, którzy inwestują w prowadzenie takich prac.

-pozwalają na uzyskanie finansowania z programów regionalnych, rządowych oraz funduszy europejskich,

-umożliwiają rozwój naukowy pracowników, wymianę naukową pomiędzy zespołami badaczy, prowadzenie badań o charakterze interdyscyplinarnym,

-umożliwiają nawiązanie kontaktów z biznesem oraz tworzenie innowacji, które będą miały praktyczne zastosowanie,

-umożliwiają rozwój pracowni badawczych, pozyskanie środków na rozbudowę infrastruktury uczelni,

-poza zastosowaniem praktycznym, umożliwiają tworzenie nowych wynalazków, odkryć i teorii badawczych,

-przyczyniają się do rozwoju gospodarczego regionu oraz wzrostu prestiżu uczelni

Zachęcamy pracowników do kontaktu w sprawie rozwoju naszej bazy pracowników naukowych zainteresowanych współpracą przy prowadzeniu badań. Nawiązujemy kontakty z przedsiębiorcami, inicjujemy wspólne przedsięwzięcia, doradzamy w procesie tworzenia aplikacji.