Strona używa plików cookies więcej

Transfer technologii

Transferem technologii na Uniwersytecie Wrocławskim zajmują się dwie jednostki: Centrum Transferu Technologii (CTT) i Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. (CIiTW UWr).

CTT jest jednostką ogólnouczelnianą, powołaną w celu wsparcia potencjału naukowego i technologicznego UWr oraz transferu wyników naukowych do gospodarki. Zasadniczym celem działania tej jednostki jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych.

CIiTW UWr jest spółką celową UWr, powstałą w celu wsparcia procesów komercjalizacji pośredniej wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych na Uniwersytecie.

 
Własność intelektualna, infrastruktura badawcza – nowe regulaminy
 
Patenty i technologie
 
Informacje dla Naukowców
 
CIiTW UWr sp. z o.o.
 
Rzecznik Patentowy
 
Doktoraty wdrożeniowe
 
Aktualności