Strona używa plików cookies więcej

Transfer technologii

CTT jest jednostką ogólnouczelnianą, powołaną w celu wsparcia potencjału naukowego i technologicznego UWr oraz transferu wyników naukowych do gospodarki. Zasadniczym celem działania tej jednostki jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych.

 
Własność intelektualna, infrastruktura badawcza – nowe regulaminy
 
Informacje dla Naukowców
 
P
Patenty i technologie
 
Centrum Transferu Technologii UWr
 
Rzecznik Patentowy
 
Doktoraty wdrożeniowe
 
Aktualności