Strona używa plików cookies więcej

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. jest spółką Uniwersytetu Wrocławskiego, powstałą w celu wsparcia procesów komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych na Uniwersytecie Wrocławskim i budowy kompleksowego systemu działań na rzecz powstawania trwałych relacji pomiędzy Uczelnią a środowiskiem biznesu. Misją spółki jest dostarczanie rozwiązań umożliwiających jak najlepsze wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni.

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. zapewnia doradztwo dla środowiska biznesu w zakresie wyboru najlepszego specjalisty bądź zespołu badawczego, który wykona ekspertyzy, opinie, w oparciu o infrastrukturę badawczą Uczelni, a także pośredniczy w podpisywaniu umów o współpracy (wraz z opracowaniem dokumentów).

Spółka zapewnia również wsparcie dla naukowców, przede wszystkim w zakresie ochrony własności intelektualnej i wyboru optymalnej ścieżki ochrony wyników prac B+R, również na etapie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych w grantach.

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. jest członkiem Porozumienia Spółek Celowych, łączącego spółki celowe polskich jednostek naukowych.

Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Uniwersytetu Wrocławskiego sp. z o.o. została utworzona w wyniku realizacji fazy A projektu SPIN STARTER – Przygotowanie do powołania spółki celowej Uniwersytetu Wrocławskiego (projekt współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu „SPIN-TECH”).

ZARZĄD:

dr Elżbieta Kocowska-Siekierka
Prezes Zarządu

RADA NADZORCZA:

prof. dr hab. Marcin Łukaszewicz

prof. dr hab. Robert Olkiewicz

mgr Ryszard Żukowski