Strona używa plików cookies więcej

Kontakt bezpośredni

tel. +48 71 375 28 90
email: ctt@uwr.edu.pl

Adres

ul Kuźnicza 35 pok. 3
Bardzo proszę o wcześniejsze umówienie wizyty.
Aktualne informacje na temat konsultacji dla pracowników oraz studentów UWr można uzyskać na stronie wewnętrznej.

Klauzula informacyjna
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Wrocławski z siedzibą we Wrocławiu pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław.
  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w celu realizacji usług doradczych związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych i prac rozwojowych, do których uprawnionym jest Uniwersytet Wrocławski.
  3. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie jednemu odbiorcy – Uniwersytetowi Wrocławskiemu jako podmiotowi uprawnionemu na mocy odrębnych przepisów prawa.
  4. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przewidziany przepisami prawa.
  5. Dostęp do danych osobowych będzie przysługiwał wyłącznie upoważnionym pracownikom Spółki lub osobom upoważnionym przez Spółkę a wykonującym na jej rzecz działania na podstawie umów innych niż umowa o pracę.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  7. Przysługują Pani/Panu żądanie dostępu do danych osobowych oraz poprawianie danych osobowych. Ponadto przysługuje Pani/Panu prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jednakże uprawnienia te mogą być ograniczone przez szczególny przepis prawa,
  8. Przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.