Strona używa plików cookies więcej

Zapraszamy Firmy zainteresowane wdrożeniem innowacyjnych technologii, realizacją prac badawczo-rozwojowych, wykorzystaniem infrastruktury badawczej i własności intelektualnej Uniwersytetu Wrocławskiego, do współpracy z CIiTW UWr sp. z o.o., która pośredniczy przy realizacji projektów pomiędzy Uczelnią a podmiotami zewnętrznymi.

Istnieje możliwość współpracy na następujących polach:

  • współdziałanie w rozwoju nowych innowacyjnych technologii
  • wdrożenie innowacyjnych technologii powstałych na Uniwersytecie Wrocławskim
  • nabycie lub przekazanie praw
  • współpraca badawczo-rozwojowa z zespołami ekspertów
  • wykorzystanie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Wrocławskiego
  • realizacja zadań zleconych

Oferta obejmuje również doradztwo w wyborze ścieżki biznesowej przy realizacji projektów, wsparcie prawne i administracyjne, a także pośrednictwo w kontaktach z zespołami ekspertów.

Szczegółowa oferta na 2019 r. w przygotowaniu.