Strona używa plików cookies więcej

Luminofor składający się z matrycy w postaci krzemianu itru i wapnia lub strątu, (Ca,Sr)2Y8(SiO4)6O2, oraz domieszki w postaci jonów Ce3+ i Mn2+ emitujący czerwone lub białe światło przy wzbudzeniu w zakresie UV.

Wynalazek rozwiązuje problem wciąż niewystarczającego dostępu do oświetlenia i koncentratorów słonecznych, które byłby jednocześnie energooszczędne, tanie w produkcji, przyjazne dla środowiska (niezawierające szkodliwych dla środowiska substancji przy utylizacji), miały pozytywny wpływ na użytkowników (poprzez widmo emisji zbliżone do widma naturalnego światła słonecznego, co optymalnie wpływa na samopoczucie i zdrowie), a ponadto cechowały się wysokim współczynnikiem oddawania barw.

ZASTOSOWANIE

• systemy oświetleniowe,
• diody emitujące światło (LED),
• diody emitujące białe światło (WLED)

POZIOM GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ
Gotowe do zastosowania – postać formuł chemicznych wraz z opisem ich otrzymywania

FORMA KOMERCJALIZACJI
Licencja
Sprzedaż

Zobacz – Luminofor C pełna specyfikacja PDF