Strona używa plików cookies więcej

Luminofor (Ca3Y2Si6O18:Eu2+,Eu3+) emituje białe światło przy wzbudzeniu w zakresie bliskiego nadfioletu.

Wynalazek rozwiązuje problem wciąż niewystarczającego dostępu do oświetlenia i koncentratorów słonecznych, które byłby jednocześnie energooszczędne, tanie w produkcji, przyjazne dla środowiska (niezawierające szkodliwych dla środowiska substancji przy utylizacji), miały pozytywny wpływ na użytkowników (poprzez widmo emisji zbliżone do widma naturalnego światła słonecznego, co optymalnie wpływa na samopoczucie i zdrowie), a ponadto cechowały się wysokim współczynnikiem oddawania barw.

ZASTOSOWANIE
• systemy oświetleniowe,
• białe diody (diody emitujące białe światło ‒ WLED).

POZIOM GOTOWOŚCI WDROŻENIOWEJ
Gotowe do zastosowania – postać formuł chemicznych wraz z opisem ich
otrzymywania

FORMA KOMERCJALIZACJI
Licencja
Sprzedaż

Zobacz – Luminofor A pełna specyfikacja PDF