Strona używa plików cookies więcej

Przedmiotem wynalazku jest zastosowanie czwartorzędowych soli amoniowych typu gemini

ZASTOSOWANIE

jako środki o działaniu:

  • antybakteryjnym
  • antygrzybicznym
  • antyadhezyjnym
  • antybiofilmowym (powierzchnie sprzętów medycznych, instalacje przemysłowe)
  • jako inhibitorów H+-ATPazy błony komórkowej drożdży

CHARAKTERYSTYKA

Związki te są miękkimi surfaktantami kationowymi, zawierającymi w swojej strukturze dwie monomeryczne cząsteczki amfifilne połączone łącznikiem alkilenowym.

KORZYŚCI

  • wykazują silniejsze działanie bakterio- i grzybobójcze w porównaniu do monomerycznych CSA
  • są mniej toksyczne w porównaniu do monomerycznych CSA
  • efektywnie usuwają biofilm wytwarzany przez bakterie i grzyby

FORMA OCHRONY

Patent PAT.228255

FORMA KOMERCJALIZACJI

sprzedaż/licencja

KONTAKT

CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII
UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO
tel. +48 71 375 28 90
(pon-pt w godz. 9-14)
email: centrum.innowacji@uwr.edu.pl