Strona używa plików cookies więcej

Sposób wytwarzania estrów alkilowych wyższych kwasów tłuszczowych polega na reakcji transestryfikacji triglicerydów alkoholem, w obecności katalizatora i przy nadmiarze alkoholu do triglicerydów, a następnie rozdzieleniu mieszaniny poreakcyjnej i oddestylowaniu
nadmiaru alkoholu.

Pozwala prowadzić proces w reaktorze o prostej i lżejszej konstrukcji i wymaga znacznie prostszej instalacji, zasilającej go w energię
cieplną i elektryczną.
Nie wymaga stosowania wody jako czynnika wymywającego z fazy estrowej zanieczyszczenia w postaci nadmiaru wolnego katalizatora, resztek gliceryny, mydeł itp.

ZASTOSOWANIE

• produkcja komponentów paliw silnikowych,
• produkcja biodegradowalnych smarów,
• produkcja surowców bioodnawialnych dla przemysłu chemicznego, na przykład
detergentów,
• farmaceutyka (jako składników leków i suplementów diety),
• produkcja żywności (dodatki do artykułów spożywczych),
• przemysł perfumeryjny oraz kosmetyczny (substancje zapachowe, dodatki do
produktów kosmetycznych).

UWAGI

Udział w prawie Uniwersytetu Wrocławskiego w wysokości  – 20%

Sprzedaż warunkowa

TWÓRCY

  • KOŁODZIEJ HUBERT
  • VOGT ANDRZEJ
  • STRZELECKI STANISŁAW
  • FAŁAT JERZY
  • SOWA ANDRZEJ

FORMA KOMERCJALIZACJI

sprzedaż/licencja

Zobacz – ESTRY pełna specyfikacja PDF