Strona używa plików cookies więcej

Badania / Ludzie / Nauka

Troje młodych uczonych z UWr laureatami programu Fulbrighta

Wśród 41 polskich stypendystów programu Fulbrighta, którzy w zbliżającym się roku akademickim 2017/2018 wyjadą do USA, jest troje młodych uczonych z Uniwersytetu Wrocławskiego: dr Mateusz Świetlicki oraz dwie doktorantki – Martyna Gliniecka i Aleksandra Kil.   

Program Fulbrighta powstał w 1946 r. w USA i jest jednym z największych programów wymiany naukowej i akademickiej pomiędzy USA a innymi krajami. Od blisko 60 lat programy stypendialne Komisji Fulbrighta finansują i ułatwiają pobyt w USA i w Polsce wybitnym polskim oraz amerykańskim absolwentom uczelni wyższych, doktorantom i pracownikom naukowym. Każdego roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów w różnych kategoriach, a wśród tegorocznych 41 laureatów znalazło się troje uczonych z UWr.

Laureaci tegorocznych stypendiów: dr Mateusz Świetlicki oraz doktorantki: Martyna Gliniecka i Aleksandra Kil.
Laureaci tegorocznych stypendiów: dr Mateusz Świetlicki oraz doktorantki – Martyna Gliniecka i Aleksandra Kil. Fot. ze zbiorów prywatnych laureatów

Jedną z kategorii jest Fulbright Slavic Award. Jest to trwające od 4 do 9 miesięcy stypendium przeznaczone dla pracowników zatrudnionych w polskich jednostkach naukowych i specjalizujących się w kulturze i historii Polski oraz Europy Środkowo-Wschodniej. Stypendium to umożliwia prowadzenie zajęć ze studentami na jednym z dwóch uniwersytetów współpracujących z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta w Seattle lub w Chicago. Na rok akademicki 2017/2018 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała tylko 2 takie stypendia. Jedno z nich otrzymał dr Mateusz Świetlicki z Instytutu Filologii Słowiańskiej UWr, który w okresie od 15 stycznia do 15 maja 2018 r. będzie przebywał na Uniwersytecie Illinois w Chicago. Dr Mateusz Świetlicki to slawista i anglista. Jest adiunktem w Zakładzie Ukrainistyki (Instytut Filologii Słowiańskiej), związany jest też z Pracownią Literatury oraz Kultury Dziecięcej i Młodzieżowej (Instytut Filologii Angielskiej). Jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych, w tym monografii „Kiedy chłopcy zostają mężczyznami?” (2016), wpółredaktorem  “Miscellanea Posttotalitariana Wratislaviensia” (Special Issue vol. 1 (5): Tropics of Resistance: Languages, Genres, Rhetoric). Był stypendystą Uniwersytetu Harvarda (USA) oraz Kijowskego Uniwersytetu Narodowego im. Tarasa Szewczenki (Ukraina). Jego zainteresowania badawcze obejmują studia nad kulturą i popkulturą, studia genderowe, literaturę dziecięca i młodzieżową oraz historię USA.

Stypendia Fulbright Junior Research Award przyznawane są doktorantom przygotowującym rozprawę doktorską w uczelniach, instytutach badawczych, jednostkach naukowych PAN, międzynarodowych instytutach naukowych oraz innych jednostkach naukowych w Polsce. Trwające od 6 do 9 miesięcy stypendium umożliwia realizację projektu badawczego w amerykańskiej uczelni, instytucie badawczym lub organizacji pozarządowej. Na rok akademicki 2017/2018 Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta przyznała 9 takich stypendiów, z których dwa otrzymały doktorantki z UWr. Martyna Gliniecka, doktorantka na Wydziale Filologicznym UWr, prowadzi zajęcia m.in. dla studentów komunikacji wizerunkowej. W ramach swojej pracy doktorskiej bada przekaz w kontekście reklamy interkulturowej. Część badań do pracy zrealizowała podczas stypendium na Waseda University w Tokio. Inne jej zainteresowania badawcze to kreatywność i reklama subwersywna. Termin i miejsce, w którym Martyna Gliniecka zrealizuje stypendium, są jeszcze ustalane. Aleksandra Kil, doktorantka w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Nauk Historycznych i Pedagogicznych, jest członkinią Laboratorium Humanistyki Współczesnej UWr. Przygotowuje pracę doktorską o epistemologicznym wymiarze technologii medialnych w badaniach humanistycznych. Jest współautorką książki „Issue Mapping for an Ageing Europe” i współredaktorką „Kultury nie-ludzkiej”. Od 1 września 2017 r. do 28 lutego 2018 r. będzie przebywać na Uniwersytecie w Nowym Jorku.

Więcej na stronie www.fulbright.edu.pl.

zebr. Kamilla Jasińska

Dodane przez: Kamilla Jasińska

14 Sie 2017

ostatnia modyfikacja: 31 Sie 2017