Strona używa plików cookies więcej

Doktoranci / Studenci

Trwa rekrutacja do Programu MOST

Od 15 kwietnia do 15 maja będzie trwała rekrutacja do Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST na semestr zimowy bądź na cały rok akademicki.

Studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego chcących wyjechać na semestr zimowy bądź na cały rok akademicki na inną uczelnię w kraju prosimy o zapoznanie się z informacjami dostępnymi na stronie https://most.uka.uw.edu.pl/. Poprzez stronę można założyć konto w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Uczestniczką/Uczestnikiem Programu może zostać:

  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich;
  • studentka/student po ukończeniu drugiego semestru studiów
    I stopnia;
  • studentka/student po ukończeniu pierwszego semestru na studiach II stopnia;

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.Nie oznacza to, że może być Uczestniczką/Uczestnikiem Programu tylko na jednym uniwersytecie przyjmującym i tylko w okresie całego roku akademickiego. Może także wyjechać dwukrotnie na okres jednego semestru na dwa różne uniwersytety lub dwukrotnie na okres jednego semestru na ten sam uniwersytet. Studentka/Student nie może, w ramach uczestnictwa w Programie MOST, studiować na innym kierunku swojego uniwersytetu macierzystego.

Lista uczelni, na które można wyjechać w ramach Programu MOST znajduje się tutaj.

Dodane przez: Agata Sałamaj

2 maja 2019

ostatnia modyfikacja: 15 maja 2019