Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka / Wydarzenia

Trwa rekrutacja na Uniwersytet Trzeciego Wieku

W połowie sierpnia ruszyły zapisy na Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Uniwersytecie Wrocławskim. Podania można składać do 8 września. 

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na UTW jest ukończony 60. rok życia. Zainteresowani muszą do 8 września złożyć podanie. Można to zrobić osobiście w siedzibie UTW (ul. Jana Władysława Dawida 1/3, pok. 6) w poniedziałki, środy lub czwartki w godz. 10.00–14.00 lub przesłać pocztą na adres UTW (ul. Jana Władysława Dawida 1/3, 50-527 Wrocław). Druk podania można pobrać poniżej lub ze strony www.utw.uni.wroc.pl.

Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą w dniach 20–22 września (środa–piątek). Listy informujące kandydatów, w jakim terminie należy zgłosić się na rozmowę kwalifikacyjną, zostaną wywieszone 15 września 2017 r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie UTW. Lista nowo przyjętych osób na rok akademicki 2017/2018 zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń 25 września (poniedziałek) o godz. 10.00. Wszelkie informację będą też udzielane telefonicznie pod nr. tel. +48 71 367 20 01 (wew. 147).

Osoby, które zostaną przyjęte, zobowiązane są zgłosić się w dniach 28–29 września (czwartek–piątek) w godzinach od 10.00–13.00 w siedzibie UTW w celu dokonania formalności. Należy dostarczyć 3 zdjęcia oraz wnieść opłatę (wpisowe 20 zł, składka 150 zł).


Uniwersytet Trzeciego Wieku działający przy Uniwersytecie Wrocławskim jest drugą tego typu najstarszą placówką w Polsce i jedną z najstarszych na świecie. Został założony w 1976 r., zaledwie 3 lata po utworzeniu pierwszego UTW w Tuluzie. Obecnie jest jednym z najważniejszych ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji i aktywizacji seniorów. Odbywające się na nim zajęcia umożliwiają starszym studentom uzupełnianie i aktualizowanie wiedzy, ze szczególnym uwzględnieniem ich potrzeb (dużą część multidyscyplinarnych wykładów stanowią zagadnienia medyczne, ale zakres tematyczny jest bardzo szeroki i obejmuje takie kwestie jak filozofia, fizyka, religioznawstwo, sztuka, psychologia czy filologia klasyczna). Seminaria rozwijają wiedzę z andragogiki, socjologii i metodologii badań naukowych, a warsztaty kształcą w zakresie dziennikarstwa, treningu pamięci, malarstwa, gry aktorskiej czy obsługi komputera. Studenci UTW mogą również uczyć się języków obcych i rozwijać swoje zainteresowania w kilkunastu sekcjach.

Więcej na www.uni.wroc.pl i www.utw.uni.wroc.pl.

Dodane przez: Kamilla Jasińska

20 Sie 2017

ostatnia modyfikacja: 28 Sie 2017