Strona używa plików cookies więcej

Studenci / Wydarzenia

Trwa zimowa rekrutacja na studia

20 grudnia rozpoczęła się rekrutacja zimowa na cztery kierunki studiów stacjonarnych na Uniwersytecie Wrocławskim. Maturzyści do 11 lutego mogą zapisać się na matematykę, zaś osoby po studiach licencjackich lub inżynierskich mają do wyboru matematykę lub informatykę, gdzie zapisy trwają do 7 lutego. W sumie dla kandydatów przygotowano blisko 300 miejsc. Rekrutacja odbywa się drogą elektroniczną poprzez system IRK (Internetowa Rejestracja Kandydatów) i obowiązują w niej takie same zasady jak podczas rekrutacji letniej na rok 2017/2018.

MATEMATYKA – stacjonarne studia I stopnia

Liczba miejsc: 120

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
11 lutego 2018

Postępowanie rekrutacyjne (egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne)  dotyczy kandydatów z tzw. starą maturą oraz kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości wydanym poza granicami Polski
12 lutego 2018, godz. 10.00–13.00, sala WS
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2/4, Wrocław

Ogłoszenie listy osób do przyjęcia
12 lutego 2018, godz. 15.00

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
13–14 lutego 2018, od godz. 9.00–14.00
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2/4, pokój 303

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia
14 lutego 2018, godz. 16.00

Zobacz ZASADY REKRUTACJI

Zobacz OPIS KIERUNKU


MATEMATYKA – stacjonarne studia II stopnia

Liczba miejsc: 100

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
7 lutego 2018

Postępowanie rekrutacyjne
8 lutego 2018, godz. 9.00–13.00
Instytut Matematyczny
pl. Grunwaldzki 2/4, sala HS, Wrocław

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
8–9 lutego oraz 12–14 lutego 2018, godz. 11.00–14.00
Dziekanat Wydziału
ul. F. Joliot-Curie 15, pok. 28, Wrocław

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia
16 lutego 2018, godz. 12.00

Zobacz ZASADY REKRUTACJI

Zobacz OPIS KIERUNKU


INFORMATYKA – stacjonarne studia II stopnia (1,5-roczne)

Liczba miejsc: 43

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
7 lutego 2018

Postępowanie rekrutacyjne (egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne)
13 lutego 2018, godz. 9.00–15.00
Instytut Informatyki
ul. F. Joliot-Curie 15, sala 25, Wrocław

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
8–9 lutego oraz 12–14 lutego 2018, godz. 11.00–14.00
Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki
ul. F. Joliot-Curie 15, pok. 28, Wrocław

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia
16 lutego 2018, godz. 12.00

Zobacz ZASADY REKRUTACJI

Zobacz OPIS KIERUNKU


INFORMATYKA – stacjonarne studia II stopnia (2-letnie)

Liczba miejsc: 33

Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
7 lutego 2018

Postępowanie rekrutacyjne (egzaminy, rozmowy kwalifikacyjne)
13 lutego 2018, godz. 9.00–13.00
Instytut Informatyki
ul. F. Joliot-Curie 15, sala 25, Wrocław

Przyjmowanie dokumentów (nie decyduje data stempla pocztowego, tylko data wpłynięcia na uczelnię)
8–9 oraz 12–14 lutego 2018, godz. 11.00–14.00
Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki
ul. F. Joliot-Curie 15, pok. 28, Wrocław

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia
16 lutego 2018, godz. 12.00

Zobacz ZASADY REKRUTACJI

Zobacz OPIS KIERUNKU


Serwis rekrutacyjny Uniwersytetu Wrocławskiego – www.rekrutacja.uni.wroc.pl 

Dodane przez: Kamilla Jasińska

3 Sty 2018

ostatnia modyfikacja: 7 Lut 2018