Strona używa plików cookies więcej

Studenci / Wydarzenia sportowe

Turniej siatkówki

TURNIEJ  SIATKÓWKI

30 marca 2019 r. (sobota)

Hala Sportowa UWr, przy ul. Przesmyckiego 10

I   ORGANIZATOR

Organizatorem Turnieju Siatkowego jest UCWFiS.

II   ZGŁOSZENIA

1. Planowane rozpoczęcie turnieju godz. 8.15, zakończenie ok. 15.30

2. Drużyny należy zgłaszać wypełniając formularz zgłoszeniowy mailowo: wlodzimierz.reczko@awf.wroc.pl,  w sekretariacie UCWFiS (pok. B, ul. Przesmyckiego 10) lub w dzień zawodów w hali sportowej do 7.45.  Lista zgłoszeń powinna zawierać nazwę zespołu oraz imienny wykaz studentów (należy podać wydział,       nr legitymacji studenckiej). Uczestnicy muszą  posiadać legitymacje studenckie.

III  UCZESTNICTWO

1.W turnieju mogą wziąć udział wyłącznie studenci  i pracownicy Uniwersytetu Wrocławskiego.

2. Startujący w turnieju jednocześnie oświadczają, że nie mają przeciwwskazań medycznych/ zdrowotnych do tego rodzaju aktywności sportowej.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i zdrowiu wyrządzone podczas turnieju przez zawodników własnej jak i przeciwnej drużyny.

4. Skład zespołów: 6-8 osobowe  zespoły (mieszane – na boisku w trakcie meczu musi uczestniczyć nie mniej niż jedna kobieta). W zespole może występować nie więcej niż jeden zawodnik trenujący w sekcji siatkówki Uniwersytetu.

5. Każda Drużyna musi mieć swoją nazwę oraz Kapitana. Kapitan drużyny odpowiada za cały swój zespół.

IV   SYSTEM ROZGRYWEK

1. System gier oraz sposób rozgrywania meczy (w zależności od liczby zgłoszonych zespołów) podany zostanie bezpośrednio przed rozpoczęciem turnieju.

2. Mecze rozgrywane będą na trzech boiskach równolegle.

3. Przewiduje się nagrody i dyplomy.

ZAPRASZAMY !!!

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

21 Mar 2019

ostatnia modyfikacja: 21 Mar 2019