Strona używa plików cookies więcej

Wydarzenia

Tydzień Równości

Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej zaprasza na Tydzień Równości, który odbędzie się on-line 24-29 maja. Wykłady i warsztaty poświęcone tematyce równości poprowadzą specjalistki i specjaliści z całej Polski.

Tydzień Równości to wydarzenie organizowane od 2019 roku przez Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej, podczas którego odbywają się wykłady i warsztaty poświęcone tematyce równości. Spotkania prowadzone są przez osoby zaproszone przez Koło. Tegoroczna, trzecia edycja Tygodnia Równości odbędzie się w formie online, co jest świetną szansą na zwiększenie dostępności wydarzenia nie tylko dla osób studiujących i mieszkających we Wrocławiu, lecz również dla osób przebywających w innych zakątkach kraju. Zdalną formę tegorocznej edycji członkinie i członkowie koła wykorzystali jako atut – na zaproszenie odpowiedziały osoby prowadzące z całej Polski!

Tydzień Równości jest czasem, w którym warto podjąć tematy interesujące, ważne i potrzebne. Podczas niego mowa będzie o równości i różnorodności, uczestniczki i uczestnicy zdobywać będą wiedzę, poszerzać horyzonty, nabywać kompetencje przydatne w przyszłej pracy i uczyć się, jak tworzyć wokół siebie inkluzywny świat. Udział w wydarzeniu jest bezpłatny i dostępny dla wszystkich! Wystarczy dołączyć do transmisji na żywo na Facebooku. 

Harmonogram:

  • 24.05, godz. 19:00 – ,,Seksualne, płciowe i relacyjne różnorodności’’ – dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ
  • 25.05, godz. 17:00 – ,,Przeciwdziałanie dyskryminacji na uczelni’’ – dr Łukasz Prus
  • 25.05, godz. 19:00 – ,,Terapia feministyczna’’ – mgr Diana Krzyżanowska
  • 26.05, godz. 16:00 – ,,Jak wspierać transpłciowe dzieci i młodzież’’ – Alina Synakiewicz, Julia Kata
  • 27.05, godz. 16:30 – ,,Standardy pracy psychologicznej z osobami LGBT’’ – dr Agnieszka Nomejko
  • 27.05, godz. 19:00 – ,,Biseksualność – prawdy i mity’’ – mgr Agnieszka ,,Pixie’’ Frączek
  • 28.05, godz. 16:00 – ,,Aseksualność’’ – mgr Anna Niemczyk
  • 28.05, godz. 19:00 – ,,O pani prezes, co prezeską niegdyś była – historia feminatywów’’ – mgr Martyna Zachorska
  • 29.05, godz. 11:00 – Warsztaty o języku inkluzywnym – Adrianna Jołkiewicz, Dominika Kotschy – na to wydarzenie obowiązują ZAPISY

Gościnie i goście Tygodnia Równości:

Dr hab. Grzegorz Iniewicz, prof. UJ – psycholog, seksuolog, profesor w Zakładzie Psychologii Klinicznej Instytutu Psychologii Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Jest autorem kilkudziesięciu publikacji z zakresu psychologii klinicznej, psychoterapii i seksuologii, w tym współredaktorem książek: „Koncepcja przywiązania. Od teorii do praktyki klinicznej”, ,,Seksualność człowieka. Wybrane zagadnienia”, „,Wprowadzenie do Psychologii LGB”, „,Orientacja seksualna, źródła i konteksty” oraz ,,Dysforia i niezgodność płciowa”. Jest także autorem monografii „Stres mniejszościowy u osób biseksualnych i homoseksualnych. W poszukiwaniu czynników ryzyka i czynników chroniących”.

Dr Łukasz Prus – doktor nauk prawnych specjalizujący się w porównawczym prawie konstytucyjnym, administracyjnym, prawie UE i procedurach równościowych. Jest adwokatem świadczącym pomoc prawną, w szczególności ofiarom przemocy. Jest także trenerem m.in. z zakresu mobbingu. Od lutego 2020 r. pełni funkcję Rzecznika ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji w Uniwersytecie Wrocławskim.

Mgr Diana Krzyżanowska – psycholożka, ukończyła magisterskie studia psychologiczne na Uniwersytecie SWPS w Warszawie ze specjalnością psychologii klinicznej zdrowia i rozwoju. Interesuje się psychologią miłości i intymnych związków oraz związanymi z nimi decyzjami o dzietności lub bezdzietności. Wspiera osoby z doświadczeniem aborcji, poronienia lub starające się o dziecko, a także celowo bezdzietne i przez to doświadczające stygmatyzacji. Pomaga także kobietom, które żałują swojej decyzji o macierzyństwie. Szczególnie wyspecjalizowała się w pomaganiu osobom transpłciowym i aseksualnym. Wspiera osoby myślące o coming oucie i przymierzające się do procesu korekty płci.

Julia Kata – psycholożka, działaczka w Fundacji Trans-Fuzja. Z Fundacją Trans-Fuzja związana od 10 lat (obecnie na stanowisku Starszej Manager Wykonawczej i członkini zarządu). Julia jest aktywistką działającą zarówno w kraju, jak i w regionie europejskim. W latach 2017-2018 pełniła funkcję członkini zarządu IGLYO. Przez prawie 6 lat współprowadziła grupę wsparcia osób transpłciowych w Warszawie. Prowadzi warsztaty i szkolenia z zakresu transpłciowości. Jedna z trenerek na spotkaniu First Intersex Youth Network Meeting. Jedna z autorek „,Overdiagnosed but Underserved. Trans Health Survey” autorstwa TGEU.

Alina Synakiewicz –  pedagożka, edukatorka seksualna, trenerka umiejętności psychospołecznych, działacza w Fundacji Trans-Fuzja. Zajmuje się edukacją seksualną, antydyskryminacyjną dzieci, młodzieży i dorosłych. Związana z Grupą Edukatorów Seksualnych Ponton. Autorka publikacji dla młodzieży „Jak dojrzewać i nie zwariować”, współtwórczyni poradnika ,,Nie zgadzam się na przemoc! Aktywizacja młodzieży w zakresie przeciwdziałania przemocy seksualnej i wiktymizacji”. Dyżurantka telefonu zaufania dla młodzieży. Współprowadząca audycji radiowej „Sekspress z Pontonem” poświęconą edukacji seksualnej oraz prawom osób LGBTQIA+ . Na co dzień pracuje w Fundacji Trans-Fuzja, w której zajmuje się koordynowaniem wsparcia psychologicznego, prawnego i socjalnego dla osób transpłciowych i ich bliskich.

Dr Agnieszka Nomejko – doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, seksuolożka kliniczna, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna. Jest pracowniczką naukowo-dydaktyczną Katedry Psychologii Klinicznej i Zdrowia Instytutu Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpracuje również z sądami i prokuratorami jako biegła ad hoc. Jest autorką artykułów naukowych i kierownikiem projektów badawczych z zakresu psychologii zdrowia i seksuologii.Wspiera terapeutycznie osoby LGBT+. Jest także Opiekunką Naukową Koła Naukowego Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej.

Agnieszka Pixie Frączek – terapeutka/counsellorka, absolwentka krakowskiego Centrum Counsellingu Gestalt. Swoją pracę koncentruje wokół obszaru tożsamości płci i nienormatywności relacyjnych oraz seksualnych. Współpracuje z poznańską Grupą Stonewall, pomagając osobom ze społeczności LGBTQ+ oraz GSRD . W organizacji Sex Work Polska, działającej na rzecz destygmatyzacji osób pracujących seksualnie, wspiera osoby wykonujące zawody sexworkerskie. Prowadzi warsztaty i webinary dla psychoterapeutów_tek, kadry nauczycielskiej i środowisk medycznych z zakresu pomocy terapeutycznej i wspierania osób LGBTQ+. Prowadzi grupy spotkaniowe dla osób biseksualnych+, kobiet nieheteronormatywnych 40+ oraz rodziców osób tęczowych. Pasjonuje się historią i kulturą queer, eksploruje temat menopauzy kobiecych osób queer.

Mgr Anna Niemczyk – psycholożka, edukatorka, badaczka, aktywistka. Jest autorką książki “Aseksualność – czwarta orientacja”, uczestniczką konferencji i paneli dyskusyjnych związanych z tematyką aseksualności.Jest również autorką artykułów, w tym publikacji naukowych z dziedziny psychologii poznawczej, komunikacji społecznej, psychoedukacji. Współprowadzi warszawską grupę dla osób ze spektrum aseksualności.Jest także jedną z osób prowadzących warsztaty nt. aseksualności dla osób zajmujących się działalnością pomocową.

Mgr Martyna Zachorska – doktorantka w dziedzinie językoznawstwa w Szkole Nauk o Języku i Literaturze Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest tłumaczką pisemna (licencjat) oraz konferencyjną (magisterium) języka angielskiego. Odyła szkolenie z tłumaczenia symultanicznego w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej (Bruksela). Laureatka wielu konkursów tłumaczeniowych oraz Wielkiego Dyktanda UAM. Twórczyni instagramowego profilu @ksiezniczkazpierniczka, na którym popularyzuje wiedzę z zakresu językoznawstwa i płci.W pracy naukowej zajmuje się obrazem płci w języku, m.in. feminatywami. Prowadzi kursy języka angielskiego dla osób dorosłych (firm i kursantów indywidualnych).


Koło Naukowe Seksuologii im. Michaliny Wisłockiej działa przy Instytucie Psychologii UWr. Zrzesza 50 osób członkowskich studiujących na różnych kierunkach. Koło działa od jego reaktywacji w marcu 2019 roku. Choć dominującym kierunkiem studiów wśród osób członkowskich jest psychologia, szeregi tworzą też osoby zainteresowane seksuologią studiujące na innych wydziałach UWr. Opiekunkami są dr Agnieszka Nomejko i dr Dorota Chmielewska-Łuczak z Instytutu Psychologii.

W Kole podejmowane są tematy związane z seksuologią i edukacją seksualną i zabierany jest głos w aktualnych sprawach publicznych. Kołu bliska jest idea równości, czego przykładem jest organizowany Tydzień Równości.

Mimo pandemii spotkania członkowskie odbywają się regularnie: raz lub dwa razy w tygodniu. Ważną formą działalności jest aktywność w mediach społecznościowych: www.facebook.com/KNSImMichalinyWislockiej oraz https://www.instagram.com/knsuwr/

Dodane przez: Agata Kreska

14 maja 2021

ostatnia modyfikacja: 14 maja 2021