Strona używa plików cookies więcej

ISM – Міждисциплінарні індивідуальні студії SI SII

ПРИРОДНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • БІОЛОГІЯ SI SII
  • біологія людини SI SII
  • експериментальна біологія SI
  • екологія та біологічна різноманітність SII
  • мікробіологія SI
 • БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ SI
  • біоінформатика SII
  • медична біотехнологія SII
  • молекулярна біологія SII
  • біотехнологія пептидів та білків SII
  • молекулярна мікробіологія SII
 • БІОТЕХНОЛОГІЯ SI SII
 • ХІМІЯ SI SII
  • інструментальна аналітика SIIаналітична хімія SI
  • фізична хімія SII
  • хімія матеріалів для сучасних технологій SI SII
  • неорганічна хімія та каталіз SII
  • загальна хімія SI органічна хімія SII
  • хімія – міжнародне навчання SII
  • хімія навколишнього середовища SIхімічна інформатика SI
 • ХІМІЯ ТА СУДОВА ТОКСИКОЛОГІЯ МЕДИЧНА ХІМІЯ SI SII
 • ГЕНЕТИКА І ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА БІОЛОГІЯ SI SII
 • ГЕОГРАФІЯ SI SII
  • локальний і регіональний аналіз SIIгеоекологія SII
  • туристична географія SII
  • геоінформатика і картографія SII
  • кліматологія ізахист атмосфери SII
  • охорона і управління якістю повітря, води, ґрунту SII
 • ГЕОЛОГІЯ SI SII
  • геохімія навколишнього середовища і господарювання відходами SII
  • пошукова геологія SII
  • гідрогеологія SII
  • петрологія та мінералогія SII
 • ЗЕМЛЕВПОРЯДКУВАННЯ SI SII
 • ГЕОЛОГІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ SI-INŻ, ZI-INŻ SII
 • МІКРОБІОЛОГІЯ SI SII
 • ЗАХИСТ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА SI SII
  • аналітика навколишнього середовища SII
  • оцінка впливу на навколишнє середовище SII
 • ТУРИЗМ SI
 • УПРАВЛІННЯ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ SI SII

Student w bibliotece

ТОЧНІ І ТЕХНІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • АСТРОНОМІЯ SI SII
 • ФІЗИКА SI SII
  • еконофізика SI
  • експериментальна фізика SI SII
  • комп’ютерна фізика SI SII теоретична фізика SI SII
  • вчительська спеціалізація SII
 • ISIM – ІНДИВІДУАЛЬНЕ ІНФОРМАТИКО-МАТЕМАТИЧНЕ НАВЧАННЯ SI
 • ІНФОРМАТИКА SI SI-inż. SII
  • комп’ютерна аналітика SII
 • ПРИКЛАДНА ІНФОРМАТИКА ТА ВИМІРЮВАЛЬНІ СИСТЕМИ SI-INŻ
 • МАТЕМАТИКА SI SII
  • аналіз даних SI SII
  • біоматематика SII
  • актуарно-фінансова математика SI
  • прикладна математика SI SII
  • теоретична математика SI SII
  • математика в економіці і страхуванні SI SII
  • застосування рахунку ймовірності і статистки SII
 • вчительські спеціалізації SI SII

Studentki w bibliotece

ЮРИДИЧНІ ТА СУСПІЛЬНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • УПРАВЛІННЯ SI ZI SII ZII управління внутрішньою безпекою SII ZII
  • європейське управління SI ZI
  • управління громадським майном SII ZII
  • управління пенітенціарною службою та патронажна служба SII ZII
  • управління публічним сектором SI ZI
  • управління публічними послугами SII ZII
  • внутрішня безпека SI ZI
  • податковий консалтинг і податки SII ZII
  • господарювання громадським майном місцеве самоврядування SI ZI
 • МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА SII ZII
 • НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА SI ZI
 • ЄВРОПЕЙСЬКА ДИПЛОМАТІЯ SI SII ZI ZII
  • міжнародна безпека SII ZII локальна і регіональна дипломатія SII
  • політична культура і ЗМІ SII ZII
  • зовнішня політика SII
 • ЕКОНОМІЯ SI ZI SII ZII
  • аналіз і менеджмент в сфері бізнесу SII ZII
  • податковий консалтинг SII ZII
  • економіка інновацій SI ZI
  • економіка і суспільство SII ZII
  • менеджерська економіка SII ZII
  • фінанси і бухгалтерський облік SI ZI SII ZII
  • світова економіка SI ZI SII ZII
  • право в бізнесі SI ZI SII ZII
 • ЄВРОПЕЇСТИКА SI SII ZI ZII
  • внутрішня безпека ЄС SII ZII
  • європейське територіальне самоврядування SII ZII
  • державне управління в ЄС SII ZII
  • кадри в європейському публічному просторі SI ZI
  • підприємництво і європейський ринок праці ЄС в міжнародних відносинах SII ZII
  • управління локальним і регіональним розвитком SI ZI
 • ЮРИДИЧНИЙ І ЕКОНОМІЧНИЙ КОНСАЛТИНГ ZII
 • КРИМІНОЛОГІЯ ZI
 • ПЕДАГОГІКА SI SII ZI ZII
  • суспільно-культурна анімація SII ZII
  • освіта дорослих і суспільний маркетинг SI ZI SII ZII
  • початкова і дошкільна освіта SI ZI SII ZII
  • маркетинг і управління освітніми установами в регіоні SII ZII
  • опікунська педагогіка з терапією психопедагогічна консультація і підтримка SI SII ZI ZII
  • професійна консультація і кар’єрний коучинг SII ZII
  • ресоціалізація SI SII ZI ZII
  • педагогічна терапія SII ZII
  • рання підтримка розвитку дитини SII ZII
 • СПЕЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА SI ZI
  • реабілітація осіб з інтелектуальною інвалідністю SI ZI
 • ПОЛІТОЛОГІЯ SI SII ZI ZII
  • публічна адміністрація SI SII ZI ZII
  • політичний маркетинг SI SII ZI ZII ЗМІ
  • і журналістика SII ZII ЗМІ
  • в політиці SI ZI
  • політичне лідерство SI SII ZI ZII
  • закордонна служба SI SII ZI ZII
 • СОЦІАЛЬНА ПРАЦЯ SI SII ZI
 • ПРАВО JS JZ JW
 • ПСИХОЛОГІЯ JS JW
  • психологія бізнесу клінічна психологія і виховання дітей та молоді JS JW
  • клінічна психологія і здоров’я дорослої людини JS JW СОЦІОЛОГІЯ SI SII ZI ZII
  • суспільна активізація ZII
  • дослідження ринку SII ZI ZII
  • освіта для безпеки перед лицем суспільних загроз SII
  • суспільна комунікація ZI SI
  • суспільна комунікація і дослідження ринку SI ZI
  • соціологія освіти і дослідження освітнього ринку SI
  • соціологія техніки і екології SII
  • соціологія простору SII
  • соціологія мистецтва SII
  • місцеві громади SI
  • прикладні суспільні дослідження ZII
 • ЕКОНОМІЧНА СОЦІОЛОГІЯ SI ZI
 • СОЦІОЛОГІЯ ДИСПОЗИЦІЙНИХ ГРУП
  • дослідження і оцінка публічних політик SII ZII
  • безпека в військових диспозиційних системах SI ZI
  • безпека в напіввійськових диспозиційних системах SI ZI
  • безпека в логістичних системах SI ZI
  • соціологія напіввійськової безпеки SII ZII
  • соціологія управління сектором безпеки соціотехнікі суспільного впливу SII ZII управління логістичними структурами SII ZII
 • МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ SI SII ZI ZII
  • публічна дипломатія і ЗМІ SII ZII
  • економіка і міжнародний бізнес SI SII ZI ZII
  • європейські студії SI ZI
  • німецькі студії SI SII ZI ZII
  • регіональні і розвиткові студії SII ZII
  • східні студії SI SII ZI ZII
  • закордонні служби SI ZI
  • сучасні дипломатичні служби SII ZII
  • управління комунікацією в міжнародних відносинах SI ZI
 • УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ДЕРЖАВИ SII ZII
 • УПРАВЛІННЯ СУСПІЛЬНИМИ ПРОЕКТАМИ

Studentka z globusem

ГУМАНІСТИЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • АНТРОПОЛОГІЯ ЛІТЕРАТУРИ, ТЕАТРУ І КІНО SII
 • АРХЕОЛОГІЯ SI SII
  • археологія варварського світу SII археологія бронзової доби SII
  • археологія кам’яної доби SII
  • історична та судова археологія SII
  • археологія Нового Світу SII
  • археологія римських провінцій середньовічна археологія SII
  • нумізматика SII
 • СПАДЩИНА МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ – ЗАХИСТ, ПРОСУВАННЯ, УПРАВЛІННЯ SI
  • господарювання спадщиною матеріальної культури SI
  • історичний туризм SI
 • ЖУРНАЛІСТИКА І СУСПІЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ SI SII ZI ZII
  • музична журналістика SI ZI
  • журналістика преси і онлайн теле- і радіожурналістика SI SII ZI ZII
  • спеціалізована журналістика SII ZII
  • спортивна журналістика SI ZI
  • журналістська, рекламна і художня фотографія SI ZI
  • фотографія і кіно SII ZII
  • (Media Relations) медійне виробництво творче писання
  • (Creative Writing) – кіно – театр – телебачення SI ZI
 • ЕТНОЛОГІЯ І КУЛЬТУРНА АНТРОПОЛОГІЯ ФІЛОСОФІЯ SI SII ZI ZII
 • ІСТОРІЯ SI SII ZI ZII американістика SI архівістика і праця з документами SI SII ZI ZII
  • реставраційна документалістика SI SII ZII
  • регіоналістика SI SII вчительські спеціалізації SI SII ZI ZII
 • МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО SI SII ІСТОРІЯ В ПУБЛІЧНОМУ ПРОСТОРІ НАУКОВА ІНФОРМАЦІЯ І БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА SI SII ZI ZII
  • цифрові бібліотеки SII
  • шкільні і публічні бібліотеки ZII
  • бібліотеки в суспільстві знань SII
  • преса в системі суспільної комунікації SII ZII
  • вчительська спеціалізація SI
 • МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ЄВРОПЕЙСЬКІ СТУДІЇ SII
  • культурна пам’ять й ідентичність SII
  • європеїзація і регіоналізація SII
 • ІМІДЖНА КОМУНІКАЦІЯ SI SII ZI ZII
  • Брендінг SI SII ZI ZII
  • Communication Design (проектування комунікації) SI SII ZI ZII зв’язки з громадськістю SI SII ZI ZII
 • КУЛЬТУРА І ПРАКТИКА ТЕКСТУ: ТВОРЧЕ ПИСАННЯ ТА РЕДАГУВАННЯ КУЛЬТУРОЗНАВСТВО SI SII
  • художня критика культура кіно культура і ЗМІ
  • перформатика культури урбаністичні студії
 • МІЛІТАРНІ СТУДІЇ SI анімація історичних реконструкцій SI популяризація знань про мілітарія SI
 • МУЗИКОЛОГІЯ SI SII
 • ЦИФРОВІ ТА МЕРЕЖЕВІ ПУБЛІКАЦІЇ SI SII ZI ZII

Student w bibliotece

ФІЛОЛОГІЧНІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

 • АНГЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI SII ZI ZII
  • перекладацька спеціалізація SI ZI
 • ЧЕСЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI SII
 • ДАЛЕКОСХІДНЯ ФІЛОЛОГІЯ SI
  • корейська спеціалізація SI
  • китайська спеціалізація SI
 • ФРАНЦУЗЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI SII
  • французький філолог у цифровому світі SII
  • перекладацька спеціальність SII
 • ГЕРМАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI SII ZI WII
  • мовознавство (з можливістю предметів з області бізнесу) SII
  • культурознавство SII
  • літературознавство SII
  • скандинавська філологія: мова – культура- – переклад SII
  • транслаторика SII
  • вчительська спеціалізація
 • ІСПАНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI SII ZII
  • іспанський філолог в цифровому світі перекладацька спеціальність SII
 • ІНДІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ ТА КУЛЬТУРА ІНДІЇ SI SII
  • гінді SI
  • спеціалізація санскрит SI
 • КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ SI SII
  • неолатиністична спеціалізація SI
  • візантійські та новогрецькі студії SII
 • КЛАСИЧНА ФІЛОЛОГІЯ ТА СЕРЕДЗЕМНОМОРСЬКА КУЛЬТУРА SI SII
  • арабська спеціалізація SI
  • біблійна спеціалізація SI
  • неолатиністична спеціальність бібілійно-юдаїстична спеціальність SI SII
  • грецька спеціалізація SI
  • геленістична спеціальність SII
  • італьська спеціалізація SI
  • класична спеціалізація SII
  • латинська спеціалізація SI SII
  • неолатиністична спеціальність SII
  • новогрецька спеціалізація SI SII
  • новолатинська спеціалізація SI
  • стародавній Близький Схід SI
  • італійська спеціалізація SII
 • ПОЛЬСЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI SII ZI ZII
  • редагування SI ZII ZI ZII
  • кінознавство SII
  • фольклор, популярна література, дитяча література SII комунікологія SI ZII
  • літературна і художня критика SII
  • суспільний лідер і аніматор SII ZII
  • культурна лінгвістика SI ZI
  • логопедія SI ZI
  • навчання польській мові як іноземній SII
  • прикладна риторика SI
  • театрознавство SI
  • вчительська спеціалізація SI SII ZII
 • РОСІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI SII ZI ZII СЕРБСЬКА ТА ХОРВАТСЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI SII
 • УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI SII УКРАЇНСЬКА ФІЛОЛОГІЯ З АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ (FUzJA) SI ІТАЛІЙСЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI ЮДАЇСТИКА SI SII НІДЕРЛАНДСЬКА ФІЛОЛОГІЯ SI SII
  • нідерландська мова, культура і література в центральноєвропейському контексті (DCC) SI

Studenci na ławce przed biblioteką

Пояснення до напрямів навчання:

 • SI Денна форма навчання І ступеня (рівень бакалавра)
 • SI-inż. Денна форма навчання І ступеня (рівень інженера)
 • ZI Заочна форма навчання І ступеня (рівень бакалавра)
 • ZI-inż. Заочна форма навчання І ступеня (рівень інженера)
 • WI Вечірня форма навчання І ступеня (рівень бакалавра)
 • SII Денна форма навчання ІІ ступеня (рівень магістра)
 • ZII Заочна форма навчання ІІ ступеня (рівень магістра)
 • WII Вечірня форма навчання ІІ ступеня (рівень магістра)
 • JS Денна форма навчання ІІ ступеня (єдиний магістерський цикл І+ІІ)
 • JZ Заочна форма навчання ІІ ступеня (єдиний магістерський цикл І+ІІ)
 • JW Вечірня форма навчання ІІ ступеня (єдиний магістерський цикл І+ІІ)