Strona używa plików cookies więcej

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ

Якщо ви є власником атестата, отриманого за кордоном або іншого документу, який дає право вступу на навчання польською мовою у ВрУ потрібно підготувати для подання:

 1. роздруковану з системи IRK і підписану власноруч заяву про вступ на навчання;
 2. ксерокопію легалізованого або завіреного проставлянням апостилю атестата зрілості або іншого документу, який дає право вступу на навчання (разом з оригіналом для звірки).
 3. польські переклади потрібних документів. Увага! Документи повинні бути перекладені польським присяжним перекладачем.
 4. ксерокопію паспорта або іншого документу, що посвідчує особу (разом з оригіналом для звірки);
 5. документ, який підтверджує рівень знання польської мови (мінімально на рівні B1): a. сертифікат з польської мови як іноземної, виданий Державною Сертифікаційною Комісією з поль- ської мови як іноземної; b. довідка про закінчення річного підготовчого курсу польської мови, який проводиться закладами, що визначаються міністром науки та вищої освіти РП; c. довідка зі Школи польської мови і культури для іноземців ВрУ про рівень знання польської мови, відповідний для вступу на навчання польською мовою;
 6. ксерокопію медичного полісу про страхування на випадок хвороби і нещасних випадків, дійсного на час навчання в Польщі або ксерокопію Європейської карти медичного страхування, або ксероко- пію договору з Національним Фондом Охорони Здоров’я (NFZ), завірену ВрУ;
 7. ксерокопію документу, який підтверджує право навчання на умовах, встановлених для громадян РП – стосується іноземців, про яких йдеться в ст. 43 част. 2 Закону про вищу освіту (разом з оригіналом для звірки),
 8. медичну довідку про відсутність протипоказань для навчання за обраною спеціальністю і на обраній формі навчання;
 9. заяву про вступ на навчання на ім’я ректора ВрУ – стосується абітурієнтів, які зараховуються на навчання на іншій основі, ніж умови, встановлені для громадян РП.

ПОРАДНИК АБІТУРІЄНТА-ІНОЗЕМЦЯ

Кандидати на навчання англійською мовою – власники закордонного атестата зрілості, диплому або іншого документа, що дає право вступу у вищий навчальний заклад – які отримали підтверджен- ня зарахування на навчання (Final Acceptance Letter), зобов’язані представити у Відділі міжнародної співпраці ВрУ оригінали і ксерокопії наступних нотаріально завірених документів:

 1. завірений проставлянням апостиля атестат зрілості (стосується кандидатів на навчання І ступеня і на єдиному магістерському рівні), диплом (стосується кандидатів на навчання ІІ ступеня) або інший документ, що дає право вступу у ВНЗ, в комплекті з перекладом на польську або англійську мову, ви- конаним польським присяжним перекладачем;
 2. заповнений анкетний бланк;
 3. сертифікат, який підтверджує рівень знання англійської мови на відповідному рівні (B2, виняток: напрям ETHEL – рівень C1);
 4. ксерокопія медичного поліса (страхування на випадок хвороби та страхування від нещасних ви- падків), дійсного на час навчання в Польщі або Європейська карта медичного страхування, або ксе- рокопія договору з Національним Фондом Охорони Здоров’я (NFZ), завірену ВрУ;
 5. ксерокопія закордонного паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
 6. медична довідка про відсутність протипоказань для навчання за обраною спеціальністю і на об- раній формі навчання, в комплекті з перекладом на польську або англійську мову, виконаним поль- ським присяжним перекладачем.

Увага! Атестати зрілості та інші документи, видані навчальним закладом або освітньою уста- новою в системі освіти країни-члена ЄС, країни-члена Організації економічного співробітни- цтва та розвитку або країни-члена Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA) – сторони уго- ди про Європейський економічний простір, а також атестати зрілості та інші документи, вида- ні в державах, з якими Польща уклала угоду про взаємне академічне визнання кваліфікацій звільняються з процедури визнання чи підтвердження документів про освіту або права на продовження освіти. Громадяни України звільняються на основі двосторонньої угоди.

Всі документи (разом з оригіналами для звірки) студент зобов’язаний невідкладно представити (протягом 14 днів від моменту прибуття на навчання) у Відділі міжнародної співпраці ВрУ з метою їхнього завірення.