Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Uczelnia Badawcza – aplikacja, recenzja i… wielka szansa!

W piątek, 11 października 2019 r., międzynarodowy zespół ekspertów przekazał ocenę naszej aplikacji w programie Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza. Recenzja była pozytywna, choć nie bezkrytyczna, zawierała jasną rekomendację dla Ministra w sprawie naszego uczestnictwa w tym programie. W konsekwencji, w dniu 30 października, Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, wskazał nasz Uniwersytet jako jednego z 10 beneficjentów programu.

Co oznacza w praktyce wejście Uniwersytetu do grona zwycięzców w tym konkursie?

Przedstawiając w największym skrócie całą procedurę – na wiosnę kierowany przeze mnie zespół złożony z pracowników różnych wydziałów oraz przedstawicieli administracji Uczelni przygotował uczciwą, krytyczną analizę sytuacji Uniwersytetu w kontekście możliwości przekształcenia go w uczelnię o profilu badawczym. Następnie zaproponowaliśmy zmiany, których realizacja zostanie sfinansowana z obiecanej przez Ministra premii 10% zwiększenia subwencji Uniwersytetu w latach 2020-2026. Po złożeniu aplikacji była ona oceniana przez członków panelu złożonego z międzynarodowego grona specjalistów w zakresie wdrażania projakościowych zmian w europejskim szkolnictwie wyższym. Wybór przez Ministra naszej uczelni do grona 10 laureatów konkursu oznacza, że mamy zielone światło oraz środki dla wprowadzania zaproponowanych zmian, uznanych przez międzynarodowe autorytety za celowe i realne.

Wobec dochodzących z naszego grona wątpliwości, czy Uniwersytet jest gotowy na obranie nowej drogi rozwoju, czy wdrożenie zmian przewidzianych w aplikacji nie będzie stanowić zagrożenia dla jego stabilności, czy wreszcie nasz rozwój nie będzie faworyzował kilku dyscyplin kosztem innych, trzeba z całą mocą powiedzieć: to nie jest projekt dyskryminujący, wykluczający kogokolwiek z naszej wspólnoty! Przeciwnie, wyłącznym celem tego projektu jest jej wzmocnienie, podniesienie rangi naukowej Uniwersytetu i jego pracowników w kontekście międzynarodowym oraz unowocześnienie kształcenia tak, by nasi studenci mieli poczucie studiowania w elitarnym gronie wybitnych badaczy.

Program zmian świadomie kładzie nacisk na pozytywne, wzmacniające impulsy kierowane do kadry nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Te zmiany nie są papierowymi projektami. Nasza aplikacja to być – lub nie być nowoczesnego oblicza Uniwersytetu Wrocławskiego. Dlatego zrobiliśmy wszystko, by były one przyjazne dla całego środowiska, by umożliwiały wzrost i samorealizację wszystkim, którym los naszej Almae Matris leży na sercu. Bez Państwa świadomej akceptacji ten projekt, nawet wdrożony, nie powiedzie się.

Równie wyraźnie należy podkreślić, że projekt ten nie faworyzuje żadnej dziedziny nauki. W przygotowaniu projektu brali udział przedstawiciele wydziałów eksperymentalnych, humanistycznych, społecznych i ścisłych, pracownicy administracji różnych szczebli. Jest to projekt zakładający wspieranie badań wszędzie tam, gdzie mają one zaawansowany, międzynarodowy charakter. Wyróżnia sześć szczególnie istotnych i precyzyjnie wybranych obszarów naszych badań (tzw. Priorytetowe Obszary Badawcze): nowe materiały, big data i sztuczna inteligencja, zdrowie – od analizy genów do projektowania leków, człowiek między naturą i kulturą, człowiek – miasto i środowisko, wielokulturowość. Ale też akcentuje obfite finansowanie inicjatyw, które mają doprowadzić do wyrównania poziomu naukowego i międzynarodowego znaczenia jak największej liczby dyscyplin, które dziś są skoncentrowane na krajowej przestrzeni badawczej. Wreszcie, projekt przewiduje konkretne nagrody dla tych, którzy bądź to walnie przyczyniają się do wprowadzenia swoich dyscyplin w przestrzeń nauki światowej, bądź szybko rozwijają się i rozszerzają pole swojego naukowego oddziaływania. Nie zapomnieliśmy także o dydaktyce, która sprzęgnięta z badaniami otrzyma znaczący zastrzyk środków, by mogła w pełni sprostać wymaganiom kształcenia zorientowanego na udział studentów w badaniach. Wreszcie, aby te zmiany zakończyły się pomyślnie, musimy usprawnić obsługę badań i dydaktyki przez administrację Uczelni.

Celem tej aplikacji – powtórzę to raz jeszcze – jest włączanie, wspieranie, rozwijanie. Jest wprowadzenie Uniwersytetu i nas wszystkich do elitarnego grona uczelni będących centrami innowacji. Jesteśmy o krok od największej od dekad szansy podniesienia prestiżu i stworzenia komfortowych warunków dla rozwoju Uniwersytetu. Nie zmarnujemy tej szansy, którą sami sobie wywalczyliśmy.

Jestem tego pewny.

Prof. dr hab. Przemysław Wiszewski | Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych


Członkowie zespołu przygotowującego projekt aplikacji w konkursie IDUB: dr hab. Dariusz Adamski prof. UWr (WPiA), dr hab. Maciej Kryza, prof. UWr (WNoZiKŚ), dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr (WPiA), dr Wojciech Małecki (WF), mgr Krzysztof Małys (z-ca kanclerza), dr hab. Patrycja Matusz, prof. UWr (WNS), prof. dr hab. Jerzy Marcinkowski (WMI), dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr. (WB), mgr Emilia Wilanowska (Biuro Projektów Zagranicznych), prof. dr hab. Przemysław Wiszewski (WNHiP)


Recenzentami aplikacji naszego Uniwersytetu byli:

prof. Therese Fuhrer – pochodząca ze Szwajcarii filolog klasyczna pracująca na Uniwersytecie Monachijskim (Ludwig-Maximilians-Universität). Wcześniej pracowała m.in. na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, Uniwersytecie we Freiburgu oraz Uniwersytecie w Zurychu;

prof. Éva Kondorosi – biolożka. Kieruje jednostką naukową zajmującą się symbiozą i genomiką funkcjonalną w Węgierskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2018 była członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, w tym – w latach 2017-2018 – jej wiceprzewodniczącą. Była założycielką i pierwszym dyrektorem ds. badań Instytutu Nauk Roślinnych CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja);

dr Sijbolt Noorda – przewodniczący Magna Charta Observatory. Były prezydent Uniwersytetu w Amsterdamie oraz były przewodniczący Stowarzyszenia Holenderskich Uniwersytetów Badawczych. Naukowo związany z badaniami nad historią kultury i religii w Europie.


Tekst oryginalnie ukazał się na stronie Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych.

Dodane przez: Michał Raińczuk

31 paź 2019

ostatnia modyfikacja: 25 lis 2019