Strona używa plików cookies więcej

22 kwietnia 2020 zarządzeniem Nr 49/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego ogłoszony został pierwszy konkurs finansowany z Funduszu Aparatury Badawczej.

Załącznikami do Zarządzenia są:

Regulamin konkursu,

Wniosek o przyznanie środków (formularz poniżej)

Deklaracja wykorzystania aparatury (formularz poniżej)

oraz Kryteria oceny wniosków.

Wypełnione wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do godziny 23:59 dnia 21 maja 2020 r. na adres e-mail: 26d432b5.uniwroc.onmicrosoft.com@emea.teams.ms

Pytania w sprawie konkursu można kierować do kierownik administracyjnej projektu IDUB, pani Katarzyny Polak: katarzyna.polak@uwr.edu.pl  lub idub@uwr.edu.pl

Ogłoszenie wyników na stronie uni.wroc.pl oraz stronie www i mediach społecznościowych projektu IDUB UWr nastąpi najpóźniej 5 lipca 2020 r.

Przewodnicząca Zespołu ds. powstania Funduszu Aparatury Badawczej

Ewa Marcinkowska