Strona używa plików cookies więcej

Pracownicy badawczo-dydaktyczni, którzy wykonują ważne zadania badawcze, mogą ubiegać się o obniżenie liczby godzin dydaktycznych.

Celem konkursu Niższe pensum jako instrument projakościowy” jest wspieranie pracowników badawczo-dydaktycznych w wykonywaniu ważnych zadań badawczych dla Uniwersytetu poprzez obniżenie wymiaru obowiązków dydaktycznych (pensum) określonego na dany rok akademicki. Konkurs organizowany jest w ramach projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza Uniwersytetu Wrocławskiego.

Aby skorzystać z konkursu należy do 31 lipca złożyć wypełniony wniosek w dziekanacie swojego wydziału (osoby zatrudnione poza wydziałami w sekretariatach swoich jednostek organizacyjnych).

Regulamin oraz wzór wniosku znajdują się w załączniku poniżej.

Konkurs Niższe pensum jako instrument projakościowy - załączniki

  1. Regulamin (pdf) PDF 50 KB
  2. Wniosek o obniżenie pensum dydaktycznego (docx) DOCX 26 KB