Strona używa plików cookies więcej

Ocena aplikacji i wynik konkursu

Przesłana do Ministerstwa aplikacja stała się przedmiotem analiz zespołu wysokiej klasy zagranicznych specjalistów zajmujących się analizą funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego w krajach Unii Europejskiej. Każda aplikacja podlegała ocenie trójki z nich. W naszym przypadku byli to:

prof. Therese Fuhrer – pochodząca ze Szwajcarii filolożka klasyczna pracująca na Uniwersytecie Monachijskim (Ludwig-Maximilians-Universität). Wcześniej pracowała m.in. na Wolnym Uniwersytecie Berlińskim, Uniwersytecie we Freiburgu oraz Uniwersytecie w Zurychu;

prof. Éva Kondorosi – biolożka. Kieruje jednostką naukową zajmującą się symbiozą i genomiką funkcjonalną w Węgierskiej Akademii Nauk. W latach 2013-2018 była członkiem Rady Naukowej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, w tym – w latach 2017-2018 – jej wiceprzewodniczącą. Była założycielką i pierwszym dyrektorem ds. badań Instytutu Nauk Roślinnych CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique, Francja);

dr Sijbolt Noorda – przewodniczący Magna Charta Observatory. Były prezydent Uniwersytetu w Amsterdamie oraz były przewodniczący Stowarzyszenia Holenderskich Uniwersytetów Badawczych. Naukowo związany z badaniami nad historią kultury i religii w Europie.

Dnia 30 października 2019 r. poznaliśmy wyniki konkursu „Inicjatywa Doskonałości – uczelnia badawcza”. Tego dnia dowiedzieliśmy się, że ocena naszej uczelni w toku całego postępowania pozwoliła zaliczyć aplikację Uniwersytetu Wrocławskiego do grona dziesięciu najlepszych, dających nadzieję na przekształcenie uczelni w ośrodek badawczy o międzynarodowym charakterze oddziaływania.

Wyniki pierwszego konkursu IDUB (w nawiasie liczba punktów przyznana przez recenzentów):

 1. Uniwersytet Warszawski (36,5)
 2. Politechnika Gdańska (35)
 3. Politechnika Warszawska (34)
 4. Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (34)
 5. Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu (34)
 6. Uniwersytet Jagielloński (34)
 7. Gdański Uniwersytet Medyczny (33,5)
 8. Politechnika Śląska (33)
 9. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (32,5)
 10. Uniwersytet Wrocławski (31,5)
 11. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (30,5),
 12. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu (27,5)
 13. Uniwersytet Śląski (25)
 14. Uniwersytet Łódzki (24)
 15. Uniwersytet Medyczny w Łodzi (23,5)
 16. Uniwersytet Gdański (23)
 17. Politechnika  Wrocławska (21,5)
 18. Politechnika Łódzka (20,5)
 19. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu (20,5),
 20. Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie (20,5)

Skutkiem wysokiej oceny aplikacji Uniwersytetu Wrocławskiego, w latach 2020-2026 będziemy otrzymywali co roku ministerialną subwencję zwiększoną o 10% subwencji z 2019 r. w celu sfinansowania zaproponowanych w projekcie zmian. W 2023 r. zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa, w 2026 r. końcowa. Uniwersytet będzie mógł się ubiegać o przedłużenie finansowania na lata 2027-2032, o ile obie oceny wypadną pozytywnie.

Autorem tekstu jest prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych