Strona używa plików cookies więcej

2026

W 2026 r. realizowane będą zadania podtrzymujące efekty prac wdrożonych w latach poprzednich:

Ewaluacja i korekta nowego systemu zarządzania uczelnią

Wsparcie funkcjonowania Inkubatorów Doskonałości Naukowej

Ocena zmian w polityce kadrowej uczelni

Utrzymanie Funduszu Aparatury Badawczej

Utrzymanie wsparcia dla pokrycia kosztów wysokiej jakości publikacji

Autorem tekstu jest prof. dr hab. Przemysław Wiszewski, Dziekan Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych