Strona używa plików cookies więcej

Wrocławskie Centrum Biotechnologii

Uniwersytet Wrocławski jest również członkiem Wrocławskiego Centrum Biotechnologii, w skład którego wchodzą dwa Wydziały naszej uczelni: Biotechnologii i Chemii.

Konsorcjum otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego na lata 2014-2019. Uzyskanie statusu KNOW umożliwia dalszy rozwój prowadzonych badań naukowych oraz podejmowanie nowych wyzwań. Interdyscyplinarny charakter tego ośrodka pozwala na kompleksowe i szerokie spektrum wykonywania i wdrażania badań naukowych – „od pomysłu do przemysłu“. Zaangażowanie wszystkich przedstawicieli Konsorcjum pozwala na przeprowadzanie kompleksowych badań naukowych w zakresie biotechnologii, chemii, immunologii i biomedycyny, medycyny i weterynarii oraz nauk o żywności i żywieniu. Ścisła współpraca partnerów Konsorcjum umożliwia tworzenie nowych technologii i transfer wiedzy do przemysłu.

W ramach Wrocławskiego Centrum Biotechnologii (WCB) możliwe jest wykonywanie prac dyplomowych związanych z tematyką realizowaną w ramach KNOW pod opieką pracowników naukowych innych jednostek, a także udział w stażach zagranicznych i wymianie międzynarodowej studentów i doktorantów.