Strona używa plików cookies więcej

Ludzie / Nauka

Uniwersyteccy naukowcy z nagrodami ministra

Dwóch naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego – profesor Jacek Otlewski, kierownik Zakładu Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii i dr Michał Marcinkowski z Instytutu Matematycznego na Wydziale Matematyki i Informatyki, odebrało w miniony piątek Nagrody Ministra za 2015 rok.

Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznawane są corocznie za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (w trzech kategoriach: badań podstawowych, badań na rzecz rozwoju społeczeństwa i badań na rzecz rozwoju gospodarki), za wybitne osiągnięcia naukowe, za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej, za całokształt dorobku naukowego oraz za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Kandydatów do nagród zgłaszają rady naukowe, rady wydziałów lub organy reprezentujące inne jednostki naukowe, organizacje pozarządowe działające na rzecz nauki oraz prezes i poszczególne komitety Polskiej Akademii Nauk.

Na piątkowej uroczystości, która odbyła się w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, szef resortu nauki podkreślił, że laureaci zgromadzeni na sali stanowią o przyszłości kraju. – Przedmiot Państwa badań ma konstytutywny sens nie tylko dla naszego społeczeństwa, ale i dla człowieczeństwa – podkreślił Jarosław Gowin.

Prof. dr hab. Jacek Otlewski odebrał nagrodę całokształt dorobku a dr Michał Marcinkowski odebrał nagrodę za osiągnięcia naukowe II stopnia.

Jacek Otlewski  jest profesorem zwyczajnym, kierownikiem Zakładu Inżynierii Białka na Wydziale Biotechnologii. Jego specjalność naukowa koncentruje się wokół: inżynierii białka, chemii białka, oddziaływania białko-białko, stabilności i zwijania białek, proteazy i ich inhibitorów białkowych, projektowania białek, selekcji wariantów białek z bibliotek prezentowanych na fagach oraz NMR i krystalografii białek.

Wypromował 31 doktorów nauk biologicznych. Jest autorem 136 publikacji. Odbył staże naukowe w Stanach Zjednoczonych, Norwegii i Niemczech. Jest współautorem  8 patentów lub zgłoszeń patentowych, recenzentem 49 doktoratów, 25 habilitacji, 17 wniosków profesorskich.

Był m.in. członkiem sekcji Biologii Molekularnej, Biochemii i Biofizyki w KBN, członkiem Komitetu Biochemii I Biofizyki PAN, dziekanem Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego (2006-2012). Obecnie działa m.in. jako Członek Rady Naukowej Instytutu Immunologii i Terapii Eksperymentalnej PAN i Członek Rady Kuratorów Polskiej Akademii Nauk (2010-obecnie).

Jest kierownikiem 10 projektów międzynarodowych i 12 grantów krajowych.

Bierze udział w pracach redakcji czasopism naukowych: „Central European Journal of Biology” i „Postępy Biochemii”. Jest członkiem – korespondentem PAN od 2004 roku oraz członkiem European Molecular Biology Organization, Academia Europaea.

Fot. Robert Graft/MNiSW

Dodane przez: Małgorzata Jurkiewicz

12 Gru 2016

ostatnia modyfikacja: 10 Sty 2017