Strona używa plików cookies więcej

Nauka / Wydarzenia

Uniwersytet i wrocławskie Zoo – razem!

Uniwersytet Wrocławski i miejski Ogród Zoologiczny łączą siły – instytucje podpisały porozumienie o współpracy. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Przemysław Wiszewski, Prezes ZOO Wrocław Radosław Ratajszczak i Wiceprezes ZOO Wrocław Joanna Kasprzak podpisali porozumienie o współpracy. Na jego mocy obie instytucje będą prowadzić wspólne projekty i badania naukowe, a także upowszechniać ich rezultaty.

Porozumienie obejmuje transfer wiedzy, współpracę z ośrodkami naukowymi na całym świecie, realizację praktyk zawodowych, prac licencjackich, magisterskich i doktorskich na terenie zoo. Nadrzędnym celem inicjatorów tej współpracy jest powiązanie teorii i badań naukowych z praktyką.

– Podpisanie porozumienia o współpracy między Uniwersytetem Wrocławskim a ZOO Wrocław sprawia nam wielką satysfakcję. Działanie to nie tylko legitymizuje dotychczasowe kontakty między naszymi instytucjami, ale także otwiera drogę do jeszcze pełniejszego wykorzystania potencjału dydaktyczno-naukowego UWr i ZOO Wrocław – mówi Profesor Przemysław Wiszewski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego.

Rozpoczęta dziś oficjalnie współpraca kładzie nacisk na badania naukowe, których wyniki, poza aspektem poznawczym, miałyby także walor praktyczny dla ZOO Wrocław (podopiecznych ZOO – zwierząt, a także pracowników i odwiedzających je turystów). Na Uniwersytecie Wrocławskim nie zapominamy o tym, że nasza działalność powinna wychodzić poza akademickie mury. Wspólna aktywność Wydziału Nauk Biologicznych i ZOO Wrocław przełoży się także na kształcenie specjalistów, naszych studentów, którzy będą świadomie dbać o naturę wokół nas w duchu poszanowania bioróżnorodności.

– Nie bez znaczenia dla mnie, jako regionalisty, miłośnika Wrocławia i Śląska, są plany przywracania różnorodności gatunkowej w naszym mieście i regionie poprzez współpracę Wydziału i ZOO Wrocław. Dla mnie to wyraźny znak dla naszego otoczenia – Uniwersytet nie gromadzi wiedzy, lecz tworzy ją z myślą o ludziach i świecie wokół nas – opowiada rektor Wiszewski.

Wrocławskie ZOO zamieszkuje blisko 12 000 zwierząt, przedstawicieli 1100 gatunków, spośród których ponad 65 proc. zagrożona jest wyginięciem. Misją ogrodu jest bycie ambasadorem zwierząt w świecie ludzi. Współczesne ZOO to nie tylko atrakcja turystyczna, ale też ośrodek badań z bogatym zasobem fachowej wiedzy praktycznej. Rocznie ZOO przekazuje na ochronę zagrożonych gatunków pół miliona złotych. Jest to możliwe dzięki 1,5 milionowej frekwencji i wsparciu miłośników ogrodu.

– Jednym z priorytetów funkcjonowania ogrodu zoologicznego jest prowadzenie badań naukowych, mających na celu ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem, a także prowadzenie działań edukacyjnych dotyczących ochrony gatunkowej zwierząt. Uniwersytet Wrocławski to doskonały partner do realizacji tych założeń – mówi Radosław Ratajszczak, Prezes Zoo Wrocław.

Podpisanie porozumienia o współpracę daje nam szerokie możliwości promowania naszych działań na rzecz ochrony przyrody. Od lat ogród stara się o to, by był postrzegany jako solidny partner instytucji naukowych. Ogród zoologiczny to doskonałe miejsce, w którym ilość badań związanych z biologią poszczególnych gatunków zwierząt jest nieograniczona.

– Wychodzimy jednak poza ten obszar, realizując projekty in-situ m.in. w Afryce i Azji. Jesteśmy przekonani, że wspólne działania otworzą drogę do pozyskiwania międzynarodowych grantów na badania różnorodności biologicznej i jej ochrony w kraju, ale też zagranicą – wyjaśnia prezes ZOO.

Niezwykle ważnym aspektem ZOO jest edukacja, prowadzona przez ekspertów ogrodu. Dzięki niej przyszłe pokolenia uczą się jak kochać przyrodę i jej nie szkodzić. Pracownicy ogrodu edukują zwiedzających podczas zajęć edukacyjnych, wykładów oraz różnorodnych wydarzeń. Nie bez znaczenia pozostaje też współpraca z uczelniami wyższymi w zakresie poszerzania wiedzy na temat funkcjonowania ogrodów zoologicznych również wśród studentów. Dla nich zoo ma specjalną ofertę – w każdą środę mogą oni zakupić bilet w cenie 35 zł.

– Wspólnymi wysiłkami chcemy rozwijać współpracę w zakresie biologii konserwatorskiej. Od kilku lat na terenie ZOO Wrocław prowadzimy w tym zakresie zajęcia w językach polskim i angielskim. Ten dydaktyczny kierunek chcemy pogłębiać, zwłaszcza w dobie kryzysu różnorodności biologicznej, poprzez wymianę doświadczeń dydaktycznych oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć popularyzujących wiedzę – mówi profesor Marcin Kadej, Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych.

Podpisanie porozumienia wesprze rozwój naukowy i poszerzy kompetencje merytoryczne pracowników obu instytucji, a także studentów i doktorantów. Istotny będzie tutaj transfer wiedzy, a także możliwość realizacji prac magisterskich i doktoratów wdrożeniowych, a także tworzenia wspólnych publikacji naukowych. zdjecie z podpisywania umowy

Dodane przez: Tomasz Sikora

14 sty 2021

ostatnia modyfikacja: 22 sty 2021