Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet w liczbach

→1.

pierwsza
szkoła wyższa
we Wrocławiu

→2.

druga najstarsza
uczelnia w Polsce

→4.

biblioteka
cyfrowa w Polsce
(bibliotekacyfrowa.pl)

11

laureatów
Nagrody Nobla

→3.

trzecia
najpopularniejsza
uczelnia wśród
zagranicznych „Erasmusowców”

4 mln

woluminów w zbiorach
bibliotecznych

870

umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami

24 591

studentów

1540

studentów
obcokrajowców

173

koła naukowe

144

kierunki studiów w tym 250 specjalności i specjalizacji

513

profesorów

2000

miejsc w domach studenckich

75 lat

1945-2020

ISEP

jako jedyna polska uczelnia należymy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP (International Students Exchange Program). Dzięki temu studenci UWr mogą wyjechać do USA na stypendium.

meridiana

w Wieży Matematycznej (gmach główny) znajduje się jedyna w Polsce zachowana meridiana. Jest to linia południkowa, która w XIX wieku służyła do wyznaczania astronomicznego południa.

Ameryka prekolumbijska

jedyna w Polsce archeologiczna pracownia badań Ameryki prekolumbijskiej znajduje się na UWr – w jej ramach realizowany jest w Peru projekt Tambo.

okulograf

Instytut Filologii Angielskiej dysponuje jedynym w Polsce psychologicznym laboratorium wyposażonym m.in. w sprzęt do badań potencjałów mózgu i okulograf.

moot court

w 2012 roku na UWr uruchomiono pierwszą w Polsce salę do symulacji rozpraw sądowych.

starodruki

Biblioteka UWr posiada największy w Polsce zbiór starych druków tłoczonych w latach 1456–1800 – liczy on ok. 310 tys. jednostek i z tego tytułu zajmuje znaczące miejsce w Europie, po Florencji i Neapolu. Ponadto posiada największą w Polsce kolekcję średniowiecznych rękopisów (nawet takich z V wieku).

najdłuższy znany ciąg arytmetyczny liczb pierwszych

liczący 25 wyrazów został odkryty na UWr 17 maja 2008 r. dzięki współpracy matematyka z UWr i informatyka z Izraela. Raanan Chermoni i Jarosław Wróblewski znaleźli następnie pierwszy znany przykład łańcucha Cunninghama złożonego z 18 liczb pierwszych (8 marca 2014 r.).

największą kolekcję minerałów w Polsce

posiada Muzeum Mineralogiczne UWr (ponad 30 tys. eksponatów).