Strona używa plików cookies więcej

Uniwersytet w liczbach

→1.

pierwsza
szkoła wyższa
we Wrocławiu

→2.

druga najstarsza
uczelnia w Polsce

→4.

biblioteka
cyfrowa w Polsce
(bibliotekacyfrowa.pl)

11

laureatów
Nagrody Nobla

→3.

trzecia
najpopularniejsza
uczelnia wśród
zagranicznych „Erasmusowców”

4 mln

woluminów w zbiorach
bibliotecznych

870

umów o współpracy z zagranicznymi uczelniami

26 054

studentów

855

studentów
obcokrajowców

165

kół naukowych

78

kierunków studiów w tym 250 specjalności i specjalizacji

441

profesorów

2108

miejsc w domach studenckich

1868

nauczycieli akademickich

ISEP

jako jedyna polska uczelnia należymy do ogólnoświatowej sieci wymiany ISEP (International Students Exchange Program). Dzięki temu studenci UWr mogą wyjechać do USA na stypendium.

meridiana

w Wieży Matematycznej (gmach główny) znajduje się jedyna w Polsce zachowana meridiana. Jest to linia południkowa, która w XIX wieku służyła do wyznaczania astronomicznego południa.

Ameryka prekolumbijska

jedyna w Polsce archeologiczna pracownia badań Ameryki prekolumbijskiej znajduje się na UWr – w jej ramach realizowany jest w Peru projekt Tambo.

okulograf

Instytut Filologii Angielskiej dysponuje jedynym w Polsce psychologicznym laboratorium wyposażonym m.in. w sprzęt do badań potencjałów mózgu i okulograf.

moot court

w 2012 roku na UWr uruchomiono pierwszą w Polsce salę do symulacji rozpraw sądowych.

starodruki

Biblioteka UWr posiada największy w Polsce zbiór starych druków tłoczonych w latach 1456–1800 – liczy on ok. 310 tys. jednostek i z tego tytułu zajmuje znaczące miejsce w Europie, po Florencji i Neapolu. Ponadto posiada największą w Polsce kolekcję średniowiecznych rękopisów (nawet takich z V wieku).

najdłuższy znany ciąg arytmetyczny liczb pierwszych

liczący 25 wyrazów został odkryty na UWr 17 maja 2008 r. dzięki współpracy matematyka z UWr i informatyka z Izraela. Raanan Chermoni i Jarosław Wróblewski znaleźli następnie pierwszy znany przykład łańcucha Cunninghama złożonego z 18 liczb pierwszych (8 marca 2014 r.).

największą kolekcję minerałów w Polsce

posiada Muzeum Mineralogiczne UWr (ponad 30 tys. eksponatów).