Strona używa plików cookies więcej

Powołaliśmy komitet „Solidarni z Ukrainą”, by lepiej skoordynować działania pomocowe. Przewodniczącym komitetu został dr hab. Jarosław Syrnyk, prof. UWr. Z komitetem można się skontaktować pod adresem mailowym: ukraina@uwr.edu.pl.

Szczegóły znajdują się w zarządzeniu rektora nr 4/2022 z 28 lutego 2022 r.