Strona używa plików cookies więcej

Na każdym wydziale działają wydziałowi pełnomocniczki i pełnomocnicy w ramach Sieci Bezpieczeństwa UWr. Ich lista dostępna jest na stronie.

Na wydziałach pracują również pełnomocniczki i pełnomocnicy ds. równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji. Ich lista dostępna jest na stronie.


Jeśli potrzebujesz pomocy, możesz zwrócić się także do prodziekana ds. studenckich na swoim wydziale:

Wydział Biotechnologii

dr hab. Dorota Nowak, prof. UWr (dziekan wydziału)
tel. +48 71 375 62 89
dorota.nowak@uwr.edu.pl

Wydział Chemii

dr hab. Piotr Durlak
tel. +48 71 375 72 79
piotr.durlak@uwr.edu.pl

Wydział Filologiczny

prof. dr hab. Stefan Kiedroń
tel. +48 71 375 28 54
stefan.kiedron@uwr.edu.pl

Wydział Fizyki i Astronomii

dr hab. Krzysztof Graczyk, prof. UWr
tel. +48 71 375 94 83
krzysztof.graczyk@uwr.edu.pl

Wydział Matematyki i Informatyki

dr hab. Andrzej Raczyński
tel. +48 71 375 74 13
andrzej.raczynski@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Biologicznych

dr Joanna Łubocka
tel. +48 60 791 39 00
joanna.lubocka@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych

dr hab. Paweł Klint, prof. UWr
tel. +48 71 375 25 32
pawel.klint@uwr.edu.pl

Wydział Nauk Społecznych

dr hab. Jacek Zieliński
tel. +48 71 375 50 43
jacek.zielinski@uwr.edu.pl

Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska

dr hab. Jacek Szczepański, prof. UWr
tel. +48 71 375 93 59
jacek.szczepanski@uwr.edu.pl

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii

dr hab. Jacek Przygodzki, prof. UWr
tel. +48 71 375 22 20
tel. +48 71 375 27 61
jacek.przygodzki@uwr.edu.pl