Strona używa plików cookies więcej

W związku z sytuacją na Ukrainie obywatele tego kraju, którzy przekroczyli granicę w terminie od 24 lutego 2022 r. i wezmą udział w rekrutacji, mogą liczyć na dodatkowe wsparcie, jak np. dodatkowy limit miejsc, możliwość zwrotu opłaty rekrutacyjnej, większa elastyczność w kwestii rodzaju wymaganych w procesie rekrutacyjnym dokumentów oraz terminów ich dostarczania.