Strona używa plików cookies więcej

Uwaga! Rejestracja na studia w systemie IRKa rusza 1 czerwca 2022 r. 

Obywatele Ukrainy, którzy nie posiadają statusu ochrony czasowej w związku z wojną na Ukrainie, ale:

  • korzystają na terenie Polski z ochrony uzupełniającej;
  • posiadają ważną Kartę Polaka;
  • posiadają status rezydenta długoterminowego UE;
  • posiadają pozwolenie na pobyt stały na terenie Polski;
  • posiadają na terenie Polski status uchodźcy;
  • posiadają decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
  • są obywatelami państwa UE/EFTA lub członkami jego rodziny, mieszkającymi w Polsce;
  • są małżonkiem, dzieckiem lub rodzicem obywatela Polski i mieszkają na terenie Polski;
  • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia z rodziną (art. 159 ust. 1 Ustawy o cudzoziemcach);
  • udzielono im zezwolenia na pobyt czasowy ponieważ posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone przez inne państwo członkowskie Unii Eu-ropejskiej lub są członkami rodziny takiego cudzoziemca, z którym przebywał na tery-torium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i towarzyszy mu lub chce się z nim połączyć (art. 186 ust. 1 i 2 Ustawy o cudzoziemcach)

rekrutują się na zasadach określonych poniżej.

Rekrutacja na studia w języku polskim na Uniwersytecie Wrocławskim rozpocznie się 1 czerwca 2022 roku. Pierwszym etapem rekrutacji jest rejestracja w Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irka.uni.wroc.pl). Rekrutacja na studia w języku angielskim rozpoczęła się w marcu 2022 r, a rejestracja odbywa się za pomocą strony.

Wykaz kierunków znajduje się na stronie rekrutacyjnej. Pod wybranym kierunkiem w zakładce „cudzoziemcy” znajdziecie szczegółowe zasady rekrutacji, a w pozostałych zakładkach opis kierunku, występujące specjalności, wykaz wymaganych dokumentów. Strona będzie na bieżąco uzupełniana o obowiązujące opłaty za studia, szczegółowy harmonogram rekrutacji, informacje o limitach przyjęć oraz terminie i miejscu egzaminów wstępnych i składania dokumentów.

Studia w języku polskim.

Studia w języku angielskim.